Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Hur ska patienter som behöver vård med kort varsel och kan tänka sig att betala för vården privat hanteras inom ramen för remisskravet?

Alla patienter som söker vård som omfattas av vårdgivarens vårdavtal med Stockholms läns landsting ska från och med 1 januari 2017 ha remiss vid nybesök (för information om vad som avses med nybesök, se fråga om detta ovan). Patienter som söker sig till vårdgivaren och har behov av vård som omfattas av uppdraget enligt vårdavtalet ska alltid prioriteras och omhändertas inom den landstingsfinansierade verksamheten. Enligt patientlagen har patienten också rätt att söka öppenvård i hela landet och prioritering av patienter får endast göras utifrån medicinska behov.

Utifrån det vårdavtal som vårdgivaren har med Stockholms läns landstings finns det riktlinjer för vårdgivares information och marknadsföring i vilka framgår att vårdgivaren har ett ansvar för att all information och marknadsföring som ges till patienten om verksamheten följer vårdavtalet och dess uppdrag. Det ska också vara tydligt för patienten vilka tjänster som inte omfattas av avtalet med Stockholms läns landsting.

Uppdaterad: 20 oktober 2016