Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Om en patient får öppen vård i ett annat landsting än hemlandstinget och det visar sig att personen behöver sluten vård, till exempel operation i sluten vård, inläggning med mera. Hur ska hanteringen ske? Vem har ansvaret för vidare uppföljning? Ska patientens hemlandsting skiva en remiss för slutenvård för fortsatt behandling eller skickas patienten till hemlandstinget?

Enligt "Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer" kapitel 4.2 ska patienten erbjudas möjlighet att välja att få sin behandling i sluten vård vid sjukhus inom länssjukvården i andra landsting, efter det att behovet har fastställts i hemlandstinget. Det krävs ett godkännande i förväg av hemlandstinget. Detta torde innebära att om patienten vill få sin slutenvård utanför hemlandstinget måste den valda öppenvårdsvårdgivaren i vårdlandstinget skriva en remiss med förfrågan om hemlandstinget godkänner slutenvården. Om inte tar hemlandstinget över.