Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Ersätts samtliga prover vid missfallsutredning?

Viss avancerad medicinsk service ersätts med tilläggsersättning, bland annat ”genetik, kromosomanalys blod”, se priser i punkt 7.2.1 Produktionsrelaterad ersättning i förfrågningsunderlaget. I rapporteringsanvisning specificeras hur detta ska rapporteras för att tilläggsersättning ska utfalla, se 1.4 Tilläggsersättning för Medicinsk service.

Besök inom åtagande 1: missfallsutredning i tilläggsuppdrag fertilitet ersätts med besöksersättning, se priser i punkt 7.2.1 Produktionsrelaterad ersättning i förfrågningsunderlag. I rapporteringsanvisning specificeras vilka variabler och koder som ska rapporteras för att besöksersättning ska utfalla inom åtagandet, se 1.1.3.3 Missfallsutredning.

För utredning av upprepade missfall, habituell abort utfaller extra ersättning 1 gång per utredning/par, se priser i punkt 7.2.1 Produktionsrelaterad ersättning i förfrågningsunderlag. I rapporteringsanvisning specificeras vilka variabler och koder som ska rapporteras för att den extra ersättningen ska utfalla, se 1.3 Tilläggsersättning för vårdtjänst.