Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

- En av våra viktigaste uppgifter i år blir att göra det ännu enklare att hitta rätt i vården för den som plötsligt blir sjuk eller skadar sig. Vi ser till exempel fortfarande att många som väntar på sjukhusens akutmottagningar istället skulle kunna fått hjälp på en vårdcentral eller närakut, säger Anna Nergårdh, Stockholms läns landstings chefläkare.

En särskild informationsinsats kommer att riktas till länets invånare och tillfälliga besökare under sommaren för att påminna om hur man hittar rätt vård snabbast. Ofta är närakuterna den allra bästa platsen att snabbt få hjälp efter akuta mindre olycksfall och skador.

Från akutsjukhus till andra vårdgivare

Husläkarmottagningar, geriatrisk vård som är inriktad på vård för äldre personer och avancerad sjukvård i hemmet är betydelsefulla delar av vården, som har en särskild uppgift när det gäller att ta hand om de som har kroniska sjukdomar. För att underlätta samarbetet mellan bland annat dessa vårdgivare och akutsjukhusen har ett särskilt projekt pågått i länet under året, som går ut på att förbättra och förenkla rutinerna för när en patient skrivs ut från akutsjukhuset och ska tas emot av en annan vårdgivare.

- Att se till att man som patient har all information man behöver om sin  fortsatta planering, och att nästa vårdgivare har tillgång till den information som behövs är avgörande för att patienten inte ska behövas återkomma eller till och med läggas in igen för samma orsak. Varje moment vi kan förenkla och förtydliga förbättrar för våra patienter, underlättar för vårdens medarbetare och ger en säkrare vård samtidigt, säger Anna Nergårdh

Under året har flera sjukhus, geriatriska enheter och husläkarmottagningar samarbetat om att utforma ett förbättrat stöd för bland annat utskrivning. Även kommunala verksamheter har deltagit. Det har till exempel resulterat i nya checklistor som är fria för alla vårdgivare att ta del av. Vårdgivare från landstinget och kommunerna kommer också träffas för att förbättra och förstärka sitt samarbete kommer under april månad.

Rekrytering i full gång

Det ska finnas tillgång till den akuta vård som behövs även under semestertider. Arbetet med att rekrytera de medarbetare som  behövs  pågår för fullt hos vårdgivarna. Bland annat rekryterar man de som går ut från vårdhögskolor och liknande just nu. De flesta  akutsjukhus i länet har målet  att ha något fler vårdplatser öppna än förra året  men har svårt att rekrytera så många sjuksköterskor som de skulle vilja. Det  kommer troligen att leda till att antalet vårdplatser ligger omkring fjolårets nivå. Varje sjukhus ansvarar för sin egen planering men samarbetar också med de andra akutsjukhusen..

Eftersom BB Sophia valt att avsluta sitt avtal med landstinget under året kommer länet innan och under sommaren ha sex förlossningsenheter istället för som tidigare sju. De övriga enheterna kommer att öka sin kapacitet så att de kan ta emot fler födande kvinnor och se till att det finns tillräckligt med förlossningsplatser. En särskild arbetsgrupp i landstinget arbetar med att säkra övergången till de nya förhållandena. Även inom förlossningsvården är rekrytering en utmaning.

- Under perioder som sommaren, med ett fortsatt behov av vård och samtidigt semestertider, är det extra viktigt att alla medarbetares kompetens tas till vara. Det kan betyda att omfördelning av arbetsuppgifter mellan yrkesgrupper kan behöva göras, och att förstärkning av vissa yrkesgrupper, till exempel undersköterskor, kan behövas, säger Anna Nergårdh. Vårdarbete är ett lagspel där allas kunskaper behövs, och alla ska få använda sin specifika kompetens för att skapa en god vård och trygg miljö för våra patienter.