Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Styrelsesammansättningen är ett direkt resultat av det uppdrag som landstingsdirektören har fått av landstingsfullmäktige att skapa en mer sammanhållen ledning och tydligare ägarstyrning i landstinget. De tre akutsjukhus som bedrivs i bolagsform får samma sammansättning av ledamöter i sina styrelser.

Ny styrelseordförande för de tre akutsjukhusen föreslås bli Johan Assarsson, som idag är styrelseordförande för Södertälje sjukhus.

- Som en del i framtidens hälso- och sjukvård i Stockholms läns landsting blir samverkan en viktig förutsättning. Alla verksamheter behöver se till hela hälso- och sjukvårdssystemet i mycket högre grad än tidigare. Ett led i detta blir att tre av akutsjukhusen får en gemensam styrelse. Jag är mycket glad över förtroendet och att vara nominerad till det här viktiga uppdraget, säger Johan Assarsson.

Stockholms läns landsting är inne i en period där det byggs nytt och byggs om, samtidigt som vården ska utvecklas inom ramen för Framtidsplan för hälso- och sjukvården, som är beslutad av landstingsfullmäktige. Under omställningsperioden behöver vården vara lika patientsäker, tillgänglig och högkvalitativ som idag. Samtidigt måste landstinget hålla sin budget. 

Henrik Gaunitz, ekonomidirektör och vice vd i Landstingshuset i Stockholm AB, (LISAB), är den som har lagt fram förslaget till LISABS styrelse.

- Att säkerställa en ekonomi i balans för hela landstinget är ett viktigt uppdrag för den centrala ägarfunktionen. Men ett stort ansvar finns förstås också hos bolagen och förvaltningarna. Styrelserna har ett viktigt uppdrag att vara lyhörda för ägarens direktiv och agera kravställare gentemot verksamheten. Ägaren får nu större kontroll och insyn i sina bolag. Vi kommer att följa upp verksamheterna på ett mer omfattande sätt, där vi dels tittar på hur själva verksamheten går, men också hur man arbetar med Framtidsplanen och hur ekonomin utvecklas. Det här gör vi förstås i dialog med verksamheterna, vi vill fånga upp goda idéer och sprida mellan aktörerna. säger Henrik Gaunitz.

Nomineringarna avser tiden från ordinarie bolagsstämma 2016 till slutet av ordinarie bolagsstämma 2017. Förslaget från LISAB behandlas på landstingsfullmäktige den 17 maj.

Fakta

Johan Assarsson

Johan Assarsson är idag styrelseordförande i Södertälje sjukhus. Han har bland annat varit regiondirektör i Västra Götaland och landstingsdirektör i Kalmar län och ledde även den nationella patientmaktutredningen. Johan Assarsson är till vardags VD för Inera som samordnar regionernas och landstingens gemensamma ehälsosatsningar.

LISAB

I LISAB ingår akutsjukhusen Danderyds Sjukhus AB, Södersjukhuset AB, S:t Eriks Ögonsjukhus AB och Södertälje Sjukhus AB, samt Folktandvården Stockholms län AB. Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, MediCarrier AB och Stockholm Care AB. Därutöver ingår Waxholms Ångfartyg AB, fastighetsbolaget Locum AB och finansbolaget AB Stockholms läns landstings Internfinans.