Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

När BB Sophia stänger sin verksamhet den 15 maj får länet sex förlossningsenheter istället för sju. I samband med det ska kapaciteten utökas på de övriga förlossningsenheterna. Under de närmaste månaderna när förändringen sker behövs ett extra tätt samarbete mellan förlossningsenheterna och en noggrann planering. Landstingets gemensamma arbetsgrupp som ansvarar för övergången har nu fått uppdraget att sätta en tydligare gräns för hur många som kan välja en förlossningsenhet en viss vecka.

De blivande föräldrarna får i samtal med sin barnmorska information om vilken kapacitet varje förlossningsenhet har under den vecka som deras förlossning är beräknad. De kan då välja mellan någon av de enheter som har plats att ta emot istället för att välja en som så många andra valt att kapacitetsnivån är nådd.  Genom att ta större hänsyn till hur många som redan valt en enhet ska det bli färre som får föda på någon annan förlossningsenhet än den de valt i första hand. De tydligare rutinerna gäller för föräldrar som ska föda barn från den 1 maj.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ansvarar för att det hela tiden finns en samlad kapacitet inom länet och kommer att vidta ytterligare åtgärder för att utöka kapaciteten om det behövs.

Så går valet till: I det gemensamma journalsystemet som alla barnmorskemottagningar och förlossningsenheter använder sig av finns angivet hur många som valt en enhet och hur många de beräknat att de kan ta emot. När kapacitetsnivån är uppnådd på en enhet en viss vecka kan inte fler blivande föräldrar välja just den enheten.

När det är dags: De blivande föräldrarna ska alltid, precis som tidigare, ringa till den förlossningsenhet de valt och rådgöra med personalen om när det är dags att komma in.

Om det blir en annan förlossningsenhet: Det är alltid personalen på varje förlossningsenhet som bedömer om det är lämpligt att ta emot den kvinna som ska föda eller inte. Det kan finnas flera skäl att byta enhet. Ett är att personalen gjort en medicinsk bedömning att det behövs sådan särskild specialistvård som finns på till exempel Karolinska Universitetssjukhuset. Ett annat kan vara att det är fullt på enheten det aktuella dygnet.  Om personalen bedömer att det är bättre att föda på en annan förlossningsenhet är det deras ansvar att kontakta enheten och se till att de blivande föräldrarna får information om vart de ska åka istället.