Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Planeringsunderlaget är landstingsdirektörens förslag till ekonomiska ramar för landstingets olika verksamheter, och fungerar som ett underlag för de förtroendevaldas budgetförslag. Dessa läggs fram för debatt och beslut i landstingsfullmäktige i juni.

Hälso- och sjukvården, som är den största verksamheten i landstinget, föreslås få 56,7 miljarder kronor medan kollektivtrafiken föreslås få 9,8 miljarder kronor för 2017. Dessutom investeras drygt 14 miljarder i utbyggd vård och kollektivtrafik i länet.

Nästa steg i processen

Utifrån förslagen i landstingsdirektörens planeringsunderlag 2017 samt inkomna remissyttranden tar de förtroendevalda fram sina förslag till budget för landstinget. Dessa kan, men behöver inte, ta fasta på några av de förslag som tjänstemännen lagt fram som möjliga. Någon vecka efter den styrande ledningens budgetförslag offentliggjorts, presenterar oppositionen sina budgetförslag.

Den 14–15 juni samlas landstingsfullmäktiges ledamöter för att besluta om budget 2017. Samtidigt tas budgetdirektivet för nästkommande budgetår upp för beslut, liksom den tioåriga investeringsplanen för åren 2017-2026.