Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Sommarperioden är alltid en utmaning för hälso- och sjukvården och alla vårdens verksamheter arbetar med att få till ett bra sommarschema. För förlossningsvården finns en särskild arbetsgrupp tillsatt för använda de gemensamma resurserna bäst och löpande kunna fatta beslut om åtgärder som behövs. Detta eftersom BB Sophia kommer att avsluta sin verksamhet den 15 maj och länet får sex förlossningskliniker istället för sju.

- Det kommer att vara en mycket intensiv sommar men alla som ska föda kommer att tas om hand och vi kommer ha sex mycket bra förlossningsenheter som gemensamt kommer att se till att det finns plats på någon av dem. Det man ska komma ihåg som blivande förälder är att det bara är ett samtal man behöver ringa – till den enhet man valt – sedan ser de till att man tas emot där eller i vissa fall på en enhet som just då har bättre förutsättningar, säger Barbro Naroskyin, hälso- och sjukvårdsdirektör.

En maxkapacitet per vecka har också införts för förlossningsenheterna. De blivande föräldrarna får i samtal med sin barnmorska på barnmorskemottagningen veta vilka enheter som har kapacitet under den vecka som deras förlossning är beräknad. De kan då välja mellan någon av de enheter som har plats att ta emot istället för att välja en som så många andra valt att kapacitetsnivån är nådd. Det leder till en jämnare fördelning mellan förlossningsenheterna, bättre planering och minskat behov av hänvisningar. Samtidigt är förlossning en form av akut sjukvård vilket betyder att antalet förlossningar alltid kommer att variera mellan veckor, mellan dygn och över dygnet. Vissa dygn är det mycket vård som ska ges samtidigt och andra dygn lugnare.

- Det är ett utmanande uppdrag för våra förlossningsenheter och vår mödrahälsovård och det kommer att vara en krävande period. Jag är imponerad över deras hårda arbete och det arbete som görs med att ta fram fler lösningar för hur de samlade resurserna ska utnyttjas bäst för våra mammor och nyfödda, säger Barbro Naroskyin.

Exempel på arbeten som pågår för att använda resurserna effektivt är en snabbare bedömning av barnläkare på förlossning och BB så att föräldrar och nyfödda inte behöver stanna kvar extra över till exempel en natt bara för att vänta på läkarbesöket. Ett annat är att se över arbetet med hemgång inom 6-24 timmar efter förlossningen. Friska mammor och barn som haft en normal förlossning ges möjlighet att gå hem tidigare. Barnet undersöks då av läkare och förlossningsenheten följer sedan upp barnet och mamman hemifrån. Vissa enheter arbetar också med att öppna ytterligare avdelningar under vardagar då förlossningarna är flera eftersom planerade insatser görs då, som till exempel planerade kejsarsnitt. Det pågår också rekrytering av städpersonal och administrativ personal för att alla som är vårdutbildade bara ska kunna ägna sig åt vård.

Rekrytering

Ett intensivt rekryteringsarbete pågår för att ordna sommarbemanningen.För att underlätta har akutsjukhusen enats om att erbjuda vissa medarbetare extra ersättning om de arbetar extra pass under sommaren eller flyttar en eller flera semesterveckor. Prioriteringen görs av verksamhetschefen.

- Förlossnings- och neonatalvård är ett teamarbete och varje medarbetare har en viktig funktion. Därför kan det vara bra att använda sig av extra ersättning för att få rätt sammansättning av medarbetare. Men minst lika viktigt är att man känner sig trygg med sina arbetsuppgifter så därför en god introduktion för de som kommer nya ytterst viktigt, säger Barbro Naroskyin.

Alla förlossningsenheter och neonatalenheter har rekryterat medarbetare men behöver fler även om behovet ser olika ut på olika enheter. Södersjukhuset och Karolinska Universitetssjukhuset i Solna har rekryterat de barnmorskor de behöver till förlossningen till sommaren men har arbete kvar inom BB-vården. Södertälje har rapporterat att tillsättningen av fasta tjänster går bra men att de fortfarande arbetar med sommarbemanningen. Karolinska Huddinge har framförallt behov av medarbetare till sin BB-vård. BB Stockholm och Danderyds sjukhus arbetar fortfarande för att få fler barnmorskor till sommaren.