Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Nämnder och styrelser ska ha svarat på planeringsunderlaget senast 18 april. Trafiknämnden och hälso- och sjukvårdsnämndens respektive remissyttrande skickas in efter nämndssammanträdena den 19 april, där svaren fastställs.

Inkomna yttranden bearbetas därefter av landstingsdirektören för att ge de förtroendevalda ett underlag inför deras kommande budgetförslag. Dessa läggs fram för debatt och beslut i landstingsfullmäktige i juni.

Nästa steg i processen

Utifrån förslagen i landstingsdirektörens planeringsunderlag 2017 samt inkomna remissyttranden tar de förtroendevalda fram sina förslag till budget för landstinget. Dessa kan, men behöver inte, ta fasta på några av de förslag som tjänstemännen lagt fram som möjliga. Någon vecka efter den styrande ledningens budgetförslag offentliggjorts, presenterar oppositionen sina budgetförslag.

Den 14–15 juni samlas landstingsfullmäktiges ledamöter för att debattera och besluta om budget 2017. Samtidigt tas budgetdirektivet för nästkommande budgetår upp för beslut, liksom den tioåriga investeringsplanen för åren 2017-2026.