Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

De viktigaste förändringarna är dessa:

  • Vårdgivarens ansvar för patientens personuppgifter enligt PUL (personuppgiftslagen) förtydligas. Denna justering görs för att kunna ansluta vårdgivare till e-tjänsten Journalen, som är en gemensam tjänst för journal på nätet.
  • Kostnaderna för en ytterligare kontroll av en vårdgivares ersättning från landstinget övergår till vårdgivaren, när den första kontrollen (den fördjupade avtalsuppföljningen) har visat på avvikelser i sådan omfattning att en ytterligare kontroll behövs. Denna kontroll utförs då till självkostnadspris från 1 juli 2017. Den fördjupade avtalsuppföljningen, som är det första steget i en kontroll, betalas fortfarande av landstinget.
  • De allmänna villkoren anpassas till gällande lagar, bland annat den nya patientlagen.

Villkorsändringarna gäller de vårdavtal (mellan vårdgivare och Stockholms läns landsting) som tecknas från och med 1 januari 2017.

För vårdgivare inom vårdvalen sker villkorsändringen på sedvanligt sätt, med ett formellt ändringsmeddelande till varje vårdgivare. För vårdgivare med pågående gällande LOU-avtal med landstinget ändras inte villkoren för dessa avtal under pågående avtalsperiod.I vårdavtalens bilagor förtydligas eller justeras vissa delar av de allmänna villkoren. Avtalens specifika delar gäller i så fall före de allmänna villkoren.

Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställde villkoren vid sitt sammanträde den 30 augusti 2016.

Läs mer:
e-tjänsten Journalen

Personuppgiftslagen 

Patientlagen