Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Den specialiserade gynekologin är sedan 2012 organiserad som vårdval inom Stockholms läns landsting. Nu har vårdvalet setts över och både uppdragen och kompetenskraven har förtydligats. Det innebär bland annat att fler gynekologer kan ansöka om att få utföra medicinska aborter och assisterad befruktning, enligt ett förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden.

Assisterad befruktning

Idag utförs offentligt finansierad assisterad befruktning för par av ett fåtal aktörer. Denna förändring betyder att alla gynekologer som uppfyller kraven kan ansöka om uppdraget. Assisterad befruktning omfattar insemination med partners eller donerade spermier samt IVF-behandling (provrörsbefruktning) med partners eller donerade spermier. En förutsättning för att IVF med donerade spermier ska kunna genomföras i vårdvalet är att Socialstyrelsen beslutar om att denna behandling ska få genomföras utanför universitetssjukhusen. Beslut om detta väntas under hösten.

Sedan april 2016 kan ensamstående kvinnor enligt lag få hjälp med assisterad befruktning. Hälso- och sjukvårdsnämnden väntas den 30 augusti besluta om att samma regler för offentlig finansierad assisterad befruktning ska gälla för ensamstående som för par. På 1177 Vårdguiden finns nu möjlighet att logga in och lämna en intresseanmälan för assisterad befruktning.

Medicinska aborter

Cirka 90 procent av de aborter som utförs i SLL är medicinska, resterande är kirurgiska. Aborterna görs i dag på sjukhusen och vid ett fåtal andra gynekologiska mottagningar. Eftersom en medicinsk abort inte är ett kirurgiskt ingrepp kräver det inte tillgång till operationslokal. Genom att dela dessa två abortmetoder i två uppdrag ökar möjligheten för fler vårdgivare att ansöka om att utföra medicinska aborter vilket ökar tillgängligheten.

Andra förändringar inom specialiserad gynekologi

  • Patienter som har behandlats för gynekologisk cancer och som har låg risk för återfall och inte behöver akutsjukhusets resurser ska kunna följas upp av gynekologer inom vårdvalet.
  • Ökade krav på kompetens inom fertilitetsutredningar för att öka kvaliteten. Därmed kommer dessa utredningar att utföras av de gynekologer som uppfyller kompetenskraven och inte som i dagsläget av alla gynekologer.
  • Krav på att två läkare ska vara kliniskt verksamma inom uppdraget. Det utökade kravet bedöms ge en förbättrad patientsäkerhet och ökad kvalitet med större mottagningar samt att tillgängligheten ökar så väl för patient som remittent.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar om förändringarna inom specialiserad gynekologi den 30 augusti 2016 och de träder i kraft den 1 januari 2017.

 

Läs nyhet om assisterad befruktning för ensamstående