Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Investeringsutrymmet för upprustningen är 590 miljoner kronor. Därtill kommer investeringar för medicinsk utrustning, informationsteknik och inredning på som högst 31 miljoner kronor.

Satsningen innebär att Nacka sjukhus ökar antalet slutenvårdsplatser, från nuvarande 127 till 236 vårdplatser, varav 140 somatiska och 96 psykiatriska. Av de somatiska vårdplatserna blir 104 geriatriska platser, 24 platser för specialistvård och 12 platser för specialiserad palliativ slutenvård.

Första flytt i slutet av 2018

Genomförandet sker etappvis och den första flytten till färdiga lokaler planeras till slutet av 2018. För att möjliggöra ett effektivt genomförande kommer delar av verksamheterna att evakueras till paviljonger på sjukhusområdet.

Många fördelar med nya lokaler

De nya lokalernas utformning ger förutsättningar för en högre grad av specialisering på enskilda vårdavdelningar, vilket leder till en både effektivare och säkrare vård. Lokalerna kommer också att stödja en personcentrerad vård, där personalen arbetar i tvärfunktionella team kring patienten. De ombyggda vårdavdelningarna bidrar också till en bättre arbetsmiljö för vårdgivarna.

I dag finns 127 vårdplatser på Nacka sjukhus och här finns rad olika verksamheter utöver geriatrik och psykiatri, däribland vårdcentral, barnläkarmottagning, rehab, operation och röntgen. Verksamheterna bedrivs både i landstingets regi och av privata vårdgivare.

Satsningar görs vid många av länets sjukhus

Stockholms län är inne i en expansiv period med stor befolkningsökning. Därför byggs det nytt och byggs om vid många av länets olika sjukhus i en historisk satsning på att förstärka vården. Målet är en mer tillgänglig vård med god kvalitet och delaktiga patienter, och arbetet går under namnet Framtidsplanen för hälso- och sjukvården.

Landstingsstyrelsen fattade beslut om investeringen för Nacka sjukhus den 24 maj och ett slutgiltigt genomförandebeslut för satsningen har nu tagits i landstingsfullmäktige.