Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

- Av de analyser som Stockholms läns landsting gjort finns det ingenting som tyder på att journaler ändrats eller att intrången i journalerna påverkat patienternas behandling och vård, säger Johan Bratt chefläkare vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Åtalspunkterna rubriceras som dataintrång respektive grovt dataintrång. Den misstänkte läkaren har under sin anställning haft en hög behörighet till ett av landstingets IT-system och utnyttjat detta och sina goda IT-kunskaper för att begå de brottsliga handlingarna. Läkaren har missbrukat sin förtroendeställning efter sin anställning i Stockholms läns landsting. Sedan intrången upptäcktes har han inte längre möjlighet att komma åt IT-systemet.

- Stockholms läns landsting ser ytterst allvarligt på det som hänt. Alla patienter måste kunna lita på att det som står i journalen bara läses av den personal som deltar i patientens vård, säger Johan Bratt.

De vårdgivare som är direkt berörda av dataintrånget har fått särskild information och berörda patienter kommer att bli kontaktade av sina respektive vårdgivare. Den som inte är direkt berörd men har frågor kan ringa telefonnummer 1177 och välja knappval 9, för att få svar på frågor om sekretess och journalsäkerhet. Information finns också på 1177.se.

Patienterna kommer också att få information om den rättsliga processen från Stockholms tingsrätt. Stockholms läns landsting har bistått Åklagarmyndigheten i utredningen.