Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

– I och med det nya avtalet får vi till en långsiktig lösning när det gäller den här viktiga tjänsten. Vi har också fört in förbättringar som vi bedömer kommer leda till en bättre tjänst för dem som behöver ambulans, säger Patrik Söderberg, chefläkare på prehospitala enheten, SLL.

De viktigaste delarna i avtalet

  • Ökad sjuksköterskekompetens i bedömningsfunktionen. Målet är att funktionen ska bemannas med allt fler sjuksköterskor för att få en ökad medicinsk bedömning i telefon. Kravet är kopplat till prestation enligt en trappstegsmodell vilket innebär att ju fler sjuksköterskor, desto högre ersättning blir det.
  • Samarbete med 1177 Vårdguiden på telefon. Samverkan mellan de två tjänsterna ska utvecklas och intensifieras.
  • Utveckling av en koordineringsfunktion. Stockholms läns landsting och SOS Alarm ska tillsammans bygga upp en ny funktion vars syfte är att bättre kunna använda transportresurserna rätt genom en större insyn i länets vårdkapacitet.

Optioner i avtalet möjliggör att prioriterings- och dirigeringstjänsten även kan ta över dirigeringen av jourläkarbilar och liggande persontransporter för att länets resurser ska kunna användas ännu mer effektivt.

Även länets prehospitala läkarresurser ses över. Målet är att samtliga läkare i prioritering- och dirigeringstjänsten, akutläkaruppdraget och jourläkaruppdraget samordnas i en gemensam funktion för en effektivare användning av läkarkompetensen.

Skarpare uppföljning

För att se till att de olika delarna i avtalet följs kommer landstinget att ha en ännu tätare dialog med SOS Alarm AB än tidigare samt jobba med ett nytt uppföljningssystem som bygger på månatlig statistik. Tanken är att detta ska underlätta utveckling av verksamheten.

Avtalet mellan SOS Alarm och Stockholms läns landsting beslutades av hälso- och sjukvårdsnämnden den 21 juni 2016 och gäller från den 1 november 2016 för en fyraårsperiod med möjlighet till förlängning. Avtalet följer den inriktning om länets prehospitala vård som nämnden beslutade om i våras.