Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Det är nu mer än tio år sedan Världshälsoorganisationen, WHO, startade sitt patientsäkerhetsprojekt "Clean Care is Safer Care" - ren vård är säker vård. Dagen uppmärksammas i WHO:s medlemsländer genom att vårdpersonal påminns om hur viktigt det är med rena händer. All hälso- och sjukvårdspersonal, vårdgivare eller personer som är involverad i direkt eller indirekt patientvård måste vara medvetna om god handhygien och kunna utföra det på rätt sätt och vid rätt tidpunkt. Genom handtvätt och användning av handdesinfektionsmedel i rätt situation och med rätt teknik kan smittvägar brytas, risk för smittspridning minskas och vårdrelaterade infektioner förebyggas. God handhygien är en viktig del i patientsäkerhetsarbetet. Vårdhygien Stockholms län kommer under kommande veckan genomföra olika aktiviter ute hos vårdgivare.

Varför?

  • God handhygien är ett enkelt sätt att skydda sig själv, sin omgivning och patienten.
  • Händerna är den främsta källan för spridning av bakterier under vård.
  • God handhygien är därför en viktig åtgärd för att undvika överföring av skadliga bakterier och förhindra hälso- och sjukvårdsrelaterade infektioner.

Delta du också


Delta i firandet genom att ta varje chans att använda handsprit och hygienrutiner. Och uppmärksamma dagen för de kontakter du har- privat och i arbetet. Patientsäkerhet berör oss alla och börjar med en god handhygien. Naturligtvis inte bara den 5 maj utan alla dagar.

E-utbildning

Basala hygienrutiner. Ett sätt att förebygga vårdrelaterade infektioner.

Läs mer:

Kampanjen Rena händer – räddar liv

I samarbete med Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt representanter från Svensk Förening för Vårdhygien har ett material tagits fram som bygger på WHOs handhygienkampanj anpassat till svenska förhållanden. Kampanj motto är: RENA HÄNDER RÄDDAR LIV. Här finns dels powerpointpresentationer med talmanus och affischmaterial. Här finns bildinstruktion hur en korrekt handtvätt och handdesinfektion utförs.

Vårdhandboken

Läs mer om handhygien och handhygiendagen och hur och när dessa skall utföras vid vårdkontakt med patienter. Här hittar du förklaring till vad basala hygienrutiner innebär och när de skall användas. 

Mer om Vårdhygien Stockholms Län

Läs mer om Vårdhygien Stockholms Län och arbetet för att öka följsamhet till hygienrutiner och handhygien. Vårdhygien Stockholms Län är en expertfunktion som arbetar för att förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning hos patienter och vårdpersonal där grunden är handhygien och hygienrutiner. Som stöd för vårdgivarnas systematiska kvalitets- och säkerhetsarbete har Vårdhygien Stockholms län tagit fram ett antal instrument för självskattning av vårdhygienisk standard.