Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

- Vi vill att de som kommer vara patienter i sommar ska veta att den vård de behöver finns att få tack vare samverkan mellan många olika vårdgivare. Genom 1177 Vårdguiden kan alla få hjälp att hitta rätt direkt. Ofta är vårdcentralen eller närakuten den allra bästa platsen för att få en läkarbedömning och påbörja behandlingen, säger Anna Nergårdh, Stockholms läns landstings chefläkare.

Alla vårdgivare detaljplanerar nu sin verksamhet för att säkra att länets patienter får den vård de behöver under sommarperioden. En sammanställning av de geriatriska klinikernas platser visar att de planerar för att kunna ha fler vårdplatser öppna varje vecka under sommaren frånsett två veckor då de ligger strax under förra årets nivå. Genomgående har platserna ökat betydligt sedan 2013 och de varierar mellan 800 och 900 öppna platser. Det är ett bra utgångsläge eftersom det redan förra året fanns god tillgång på geriatriska vårdplatser under hela sommaren.

Just i augusti har de geriatriska klinikerna planerat för extra många vårdplatser och har mellan 20 och 40 fler vårdplatser öppna jämfört med året före. Det sammanfaller med den period då akutsjukhusen signalerat att de kommer ha det extra tufft.

- De av våra patienter som behöver mest vård under sommaren behöver det oftast från flera vårdgivare. Under den period när vi ser att platserna är färre på akutsjukhusen är de fler på de geriatriska klinikerna och det är bra för våra patienter, säger Anna Nergårdh

Fler sjuktransporter i sommar

Precis som förra sommaren kommer också sjuktransporter användas som komplement till ambulanserna. De används för att föra patienter som redan är bedömda av läkare, till exempel på en akutmottagning, till vård inom exempelvis geriatriken. Detta gör att ambulanserna kan fokusera på de akuta utryckningarna. I år utökas sjuktransporterna med ytterligare en till totalt fem enheter.

Enkelrum för patienter från akutmottagningen

Akutsjukhusen är i slutfasen av sin planering av sommaren. De analyserar tidigare somrar och planerar så att de använder de resurser som finns på bästa sätt så att det finns en bra sammansättning av olika typer av vårdplatser som möter patienternas behov. Södertälje sjukhus och S:t Görans sjukhus och ser ut att kunna ha något fler platser öppna än förra året medan Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset och Norrtälje sjukhus ligger omkring förra årets nivå. Danderyds sjukhus bedömer att de kommer ha något färre. Samtidigt skapas nya lösningar för att förbättra läget. På Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge håller 40 nya enkelrum på att färdigställas inför sommaren. De ska användas för patienter som behöver vårdas enskilt, en del av dem patienter från akutmottagningen. En positiv effekt av fler enkelrum är bland annat att fler patienter kan lämna akutmottagningen snabbare eftersom det förekommer att patienter är kvar där just i väntan på ett sådant rum.

Öppet hela sommaren

Husläkarmottagningarna tar emot omkring 75 000 besök i veckan under vår och höst men även under sommaren är besöken många, 50-60 000 i veckan. Tillsammans med närakuter och jourläkarbilar kommer de finnas tillgängliga hela sommaren för att ta hand om de allra flesta besöken i vården, både de som plötsligt blivit sjuka och de som har kroniska sjukdomar. En särskild kommunikationsinsats till invånare och besökare kommer göras för att påminna om bästa sättet att hitta rätt i vården. 1177 Vårdguiden kan erbjuda både egenvårdsråd, bedömningar av när det är bäst att söka vård och besked om var man kan vända sig. De bokar också tid på närakuter och har vid behov möjlighet att boka en jourläkarbil till hemmet.