Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Landstingsstyrelsen i Stockholm har beslutat att godkänna och tillämpa Regionala cancercentrum i samverkans rekommendation rörande nationell och regional nivåstrukturering. Förändringarna omfattar behandling av matstrups- och magsäckscancer, analcancer, vulvacancer, isolerad hypoterm perfusion (IHP) och cytoreduktiv kirurgi med intraperitoneal kemoterapi för behandling av cancer i bukhinnan (CRS/HIPEC).

Varför nivåstrukturering

För att kunna erbjuda högkvalitativ vård krävs att vården koncentreras så att vårdteamen som behandlar ett visst antal patienter uppnår en stor skicklighet och vana att behandla just detta tillstånd. Detta mot bakgrund av den snabba kunskapsutveckling som sker inom cancervården. Införandet av nya komplexa teknologier för diagnostik och behandling ställer stora krav på samverkan mellan vårdenheterna, att personalen i behandlingsteamen fortlöpande utbildas och att forskning bedrivs vid enheterna.

Staten och Sveriges kommuner och landsting (SKL) har träffat en överenskommelse om att arbeta med nivåstrukturering på nationell nivå inom cancervården. Det innebär att vården för vissa behandlingar/operationer koncentreras till ett fåtal vårdenheter i landet för att uppnå bästa möjliga medicinska resultat.

Nästa steg

De nationella vårdenheterna kommer att införas januari, 2017. Samverkansgruppen för Regionala cancercentrum i samverkan kommer att följa upp tillämpningen av rekommendationen om nivåstrukturering inom dessa vårdområden.
Under våren tar övriga landsting beslut om Regionala cancercentrum i samverkans rekommendation rörande nationell och regional nivåstrukturering.