Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Pilotprojektet testas just nu på bröstcentrum vid Karolinska Universitetssjukhuset.

– Genom att använda denna lösning kan vi på ett enklare sätt individanpassa informationen till patienten och ökar möjligheten för patienten att medverka i planering samt göra aktiva val säger, Maria Eriksson Duffin, kontaktsjuksköterska vid bröstcentrum Karolinska Universitetssjukhuset.

Om e-tjänsten

Via e-tjänsten Min vårdplan cancer kan patient och kontaktsjuksköterska mötas för dialog och överföring av information.
– I applikationen visas hela vårdplanen. Detta innebär att till exempel behandlingsbeslut, information av olika slag och självskattningar blir synlig för patienten. Parallellt visas tidslinje med bokningar och vårdhändelser i patientens vård- process, säger Birgitta Cornelius, projektledare, avdelningen för e-hälsa och strategisk IT vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Om pilotprojektet

Min Vårdplan Cancer är ett pilotprojekt som drivs av Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland inom Program 4D som är ett unikt samverkansprojekt mellan Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet. Syftet med programmet är att skapa bättre hälsa och ökad delaktighet i vården för individen samt bättre förutsättningar för samarbete mellan vård och forskning.

Nästa steg

Om pilotprojektet faller väl ut kan fortsatt utveckling ske.