Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Kunskapsstödet NjuRen ger evidensbaserade rekommendationer för hur läkemedelsdosering bör hanteras vid olika njurfunktionsintervall, definierade enligt den europeiska läkemedelsmyndighetens, EMA:s, rekommendationer för indelning av njurfunktion vid farmakokinetiska studier.

Nu har EMA i sina föreskrifter ändrat gränserna till sådana som stämmer överens med de stadier för kronisk njursjukdom (CKD 1–5) som vanligen används i sjukvården.

Därför ändrar även NjuRen indelningen. Från och med den 17 maj 2016 signaleras beräknat eGFR ≥90 ml/min/1,73 m2 som en normal njurfunktion (istället för som tidigare ≥80).

Doseringsrekommendationerna vid nedsatt njurfunktion delas in i följande intervaller:

  • 60–89 ml/min – lätt nedsatt njurfunktion
  • 30–59 ml/min – måttlig njursvikt
  • 15–29 ml/min – uttalad njursvikt
  • <15 ml/min – terminal njursvikt

NjuRen nås via webben (inom SLLnet) eller genom Janusfönster i TakeCares läkemedelsmodul på de enheter där tjänsten aktiverats. För frågor, kontakta e-tjanster@sll.se.

Referens:

. EMA/CHMP/83874/2014. European Medicines Agency (EMA).