Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

De nya närakuterna är en viktig del i den stora utveckling och utbyggnad av hälso- och sjukvården som just nu pågår i Stockholms län. Tanken är att närakuterna, tillsammans med husläkarmottagningarna, framöver ska ta emot många av de patienter som idag vänder sig till länets akutmottagningar.

- Idag söker sig många patienter till akutmottagningarna som egentligen skulle kunna tas om hand bättre och snabbare utanför akutsjukhusen. För dem blir väntetiderna orimligt långa eftersom svårt sjuka och skadade patienter alltid prioriteras först. Därför förstärker landstinget nu vården på länets husläkarmottagningar och närakuter. Genom detta kan många få snabbare och bättre anpassad hjälp där istället, säger Barbro Naroskyin, hälso- och sjukvårdsdirektör, Stockholms läns landsting.

Idag finns det 17 mottagningar i Stockholms län som går under namnet närakuter men öppettider och vad man kan få hjälp med varierar. Endast fyra har öppet mellan 8-22 och ett liknande vårdutbud. Resterande 13 drivs av länets husläkarmottagningar och har bara öppet under kvällar och helger.

- Inför starten av de nya närakuterna är det viktigt att vi som jobbar inom vården tydligt informerar om vilken vård som faktiskt kan förväntas hos olika vårdgivare. Husläkarmottagningarna ska alltid vara förstavalet om man inte är allvarligt eller livshotande sjuk, och det ska vara tydligt när det är lämpligt att vända sig till en närakut eller akutsjukhusens mottagningar, säger Barbro Naroskyin.

Närakuter med gemensamma öppettider och samma vårdutbud

I och med starten av de tre nya närakuterna är det bara de närakuter med långa öppettider och ett mer avancerat vårdutbud - till exempel röntgen, labb och behandling av sårskador – som ska få kallas närakuter. När den nya strukturen är komplett kommer det att finnas tolv närakuter i länet med detta utökade utbud.

Enligt tidigare planering skulle de tre nya närakuterna öppna först 2018 men nu görs bedömningen att de behöver stå klara i god tid innan akutmottagningen på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna får ett förändrat uppdrag vid årsskiftet 2017/2018. De beräknas vara i drift vid halvårsskiftet 2017 och planeras ligga i Danderyds sjukhus direkt i anslutning till akutmottagningen, vid Rosenlunds sjukhus i närheten av Södersjukhuset och i lokaler vid Astrid Lindgrens barnsjukhus.

I höst väntas hälso- och sjukvårdsnämnden ta ställning till införande och lokalisering av resterande närakuter.

Fakta nya närakuter:

  • Öppet alla dagar mellan 08.00-22.00
  • Alla närakuter ska ha anknytning till ett akutsjukhus och en geriatrisk klinik och de ska lokaliseras till platser med goda allmänna kommunikationer.
  • Tillgång till röntgen och laboratorium.
  • Bemannade med specialister i allmänmedicin och/eller akutläkare samt specialistutbildade sjuksköterskor med kompetens i och erfarenhet av akutsjukvård.
  • Möjlighet till konsultationsinsatser från andra specialister.
  • Tillgång till ambulansintag.
  • Hög barnkompetens och hög kompetens för sjuka äldre.