Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

- En viktig del av arbetet sker inom mödravården. Där får den blivande mamman hjälp av sin barnmorska att se på vilken av våra enheter det finns plats den vecka då hon är beräknad att föda. Man väljer en enhet där det finns ledig plats. Vi har plats för alla om vi använder resurserna klokt och det innebär bland annat att se till att ha en jämn fördelning på våra kliniker. Det är en fråga om säkerhet, säger Anna Nergårdh, chefläkare för Stockholms läns landsting.

Förutom att se till att förlossningarna fördelas jämnt mellan länets förlossningsenheter är ett förslag på väg om att lägga 15 miljoner kronor på förlossningsvården och under sommaren. Tillskottet kan till exempel användas till extra ersättningar för vissa arbetspass på förlossningsklinikerna, men också till att stärka mödravården. Inom neonatalvården, som tar hand om nyfödda som behöver särskild vård, har man startat ett ännu tätare samarbete än tidigare mellan Sachsska barnsjukhuset och Karolinska Universitetssjukhuset. En gemensam koordinator har tillsatts som ska underlätta för personalen att hitta rätt plats till varje nyfödd och medverka till att alla resurser används på bästa sätt. Många medarbetare har redan rekryterats inför sommaren men fler behövs.

- Den här sommaren är en utmaning för förlossningsvården, men det finns en stark vilja hos alla som arbetar med förberedelserna nu att verkligen skapa en bra situation i ett svårt utgångsläge. Vi har många utbildade och erfarna barnmorskor i länet, men målsättningen är att rekrytera ännu några medarbetare till varje klinik. Rekryteringen är en utmaning, som för andra delar av vården, men det är ett prioriterat arbete för att få en ännu bättre situation för i första hand de blivande föräldrarna men också förstås de medarbetare som redan finns på plats, säger Anna Nergårdh.

Vägen in till länets sjukvård

Precis som förra sommaren blir 1177 Vårdguiden den viktigaste vägen in till vården. Ett egenvårdsråd eller en bedömning av när det är bäst att söka vård kan göra stor skillnad och innebära att den som är sjuk slipper vänta i onödan. Närakuter och husläkarmottagningar kommer att ha öppet hela sommaren och kommer som under resten av året vara de som tar emot de allra flesta patienterna. Det gäller både de som mer plötsligt blir sjuka och de med kroniska sjukdomar. Särskilda informationsinsatser till medborgare och hitresta turister planeras, för att det ska bli lätt att hitta rätt i vården.

Vård för äldre

Det kommer att finnas många vårdplatser öppna inom den geriatriska vården. Enligt den senaste prognosen kommer det under flera veckor att vara mellan 20 och 50 fler platser öppna än 2015. Det beror dels på att platserna blivit fler under året, men också på en god planering av varje verksamhet och gemensamt mellan länets geriatriska enheter.

- Inom den geriatriska vården finns kompetens att behandla svåra tillstånd men att göra det på ett sätt som passar för den äldre människans särskilda behov. Det är ett bra besked att det finns fler platser för dessa patienter, säger Anna Nergårdh

Just den geriatriska vården är en viktig del i samarbetet om de äldsta patienterna som ofta behöver vård från flera vårdgivare. Ibland finns det behov direkt av en geriatrisk vårdplats eller så behöver patienten den efter en tid på akutsjukhuset. Fyra möten mellan kommuner och landsting har genomförts för att uppdatera och beskriva kontaktvägar mellan olika verksamheter och säkerställa bra arbetssätt.

- Det här är en del av vården där samverkan är helt avgörande. Smidiga och snabba kontaktvägar mellan akutsjukvård och geriatrik och mellan landstingets verksamheter och våra kommuner kan göra hela skillnaden mellan om resurserna räcker till eller om det blir ansträngt, säger Anna Nergårdh.

Bakgrund förlossning

Förlossningsvården, som är en form av akut sjukvård, arbetar enligt samma medicinska riktlinjer i hela länet och är fördelad på sex enheter. Det sker omkring 600 förlossningar i veckan i länet, men variationen mellan dygnen är stor. En större klinik kan ena dagen ta hand om 10 förlossningar och en annan dag upp till 25. Därför samarbetar förlossningsklinikerna nära med varandra, för att kunna hjälpas åt när det blir många födande mammor samtidigt. Den blivande mamman ringer när det är dags till den förlossningsklinik som hon valt. Om det inte skulle finnas plats där just då kontaktar barnmorskan på den klinik hon valt i första hand en annan klinik som just då har plats.