Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Stockholms läns landsting gör för närvarande en större utbyggnad och upprustning av kollektivtrafik och hälso- och sjukvård.  Landstingets satsningar de kommande åren gör regionen ännu mer attraktiv att leva och bo i. En förutsättning för att klara satsningarna är att ekonomin är i balans, och strikta ramar sätts därför för verksamheternas drift under 2017.

Landstingsdirektören bedömer att Stockholms läns landsting har en fortsatt god ekonomi, med stark inflyttning och goda arbetsmarknadsförutsättningar. Det finns något större osäkerhet i prognoserna än tidigare år. Några av orsakerna är ränteläget i Sverige och EU, och immigrationen som är en utmaning men också en möjlighet för Stockholms läns landsting. För att klara de förestående utmaningarna måste fokus ligga på kärnverksamheterna, samtidigt som landstingets verksamheter behöver vara rätt dimensionerade.

Under åren 2017-2021 föreslår landstingsdirektören att Stockholms läns landsting ska investera 72,5 miljarder kronor, varav 13,2 miljarder kronor medfinansieras av staten och de kommuner som landstinget har överenskommelser med.

För 2017 föreslår landstingsdirektören att 56,6 miljarder kronor läggs på hälso- och sjukvården i Stockholms län. 

Med stöd av landstingsdirektörens planeringsunderlag samt de remissvar som inkommer som en del av processen, tar de förtroendevalda fram sina budgetförslag senare i vår. Dessa kan, men behöver inte, ta fasta på några av de förslag som tjänstemännen lagt fram som möjliga. Budgetförslag väntas som regel från både den styrande politiska koalitionen och från oppositionspartier. Dessa olika förslag debatteras och beslutas av landstingsfullmäktige den 14-15 juni, då budgeten för 2017 fastställs. 

Planeringsunderlaget lägger stor vikt vid kostnadsökningstakten och att verksamheterna får ekonomiska ramar som ska hållas. Att kostnaderna ökar i ett län som växer är väntat, men kostnaderna får inte öka mer än vad som är långsiktigt hållbart, sett till de investeringar som planeras och genomförs. Verksamheterna ska arbeta mer aktivt med att införa nya arbetssätt, använda kompetens rätt och att hitta andra vägar för att sänka kostnadsökningstakten. Den långsiktigt hållbara kostnadsökningstakten för landstinget totalt är 3,3 procent. En central del i att begränsa kostnadsökningarna de närmaste åren är genomförandet av framtidens hälso- och sjukvård och de omställningsavtal som omfattar de landstingsdrivna akutsjukhusen under perioden 2016-2019.

Hälso- och sjukvården i länet

Åren 2017 och 2018 blir händelserika år i landstingets alla verksamheter, inte minst inom vården. Under dessa år öppnas flera nybyggda eller upprustade delar av sjukhusen i länet.

Under våren 2016 öppnar den nybyggda akutmottagningen på S:t Görans sjukhus. Den har fördubblad kapacitet jämfört med vad de befintliga lokalerna byggdes för. Akutmottagningen blir därför en viktig del i utbyggnaden av vården i Stockholm, inte minst när Nya Karolinska Solna står färdigt. Planeringen för denna förflyttning av patienter pågår för fullt.

Under 2017 planeras också öppningen av en nybyggd behandlingsbyggnad vid Södertälje sjukhus. Även på Danderyds sjukhus står nya vårdplatser klara under 2017, främst inom infektion. Mot slutet av året väntas Sollentuna sjukhus färdigställas, och sjukhuset kan därefter rustas för patienter. Dessutom planerar landstinget att skapa fler vårdplatser i befintliga lokaler på akutsjukhusen liksom på de mindre sjukhusen under 2017. Ett större antal platser bedöms till exempel kunna öppnas vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge under 2017, enligt förslaget.

Vården utanför akutsjukhusen fortsätter att öka, samtidigt som vårdplatsbehovet totalt sett minskar något. Privata vårdgivare har aviserat planer på utbyggnationer och förstärkningar av kapacitet. Därför föreslår landstingsdirektören att utbyggnaden av vården väger in de nya bedömningarna av framtida vårdplatsbehov, vilket medför senareläggning av några satsningar som inte bedöms prioriterade under tidsperioden 2018-2021.

Under 2017 fortsätter således flera omfattande byggnationer inom länets sjukhus, både på Södersjukhuset, Danderyds sjukhus, S:t Görans sjukhus, Södertälje sjukhus, Nacka sjukhus, Sollentuna sjukhus och Löwenströmska sjukhuset. Dessutom pågår samtidigt slutfasen av byggnationen och färdigställandet av Nya Karolinska Solna, som löper enligt tidsplan.

- Under 2017 planeras dessutom tre närakuter vid Karolinska Solna, Danderyds sjukhus och vid Rosenlunds sjukhus. Där kommer akutpatienter som inte kräver akutsjukhusets resurser att få hjälp. Där ska patienterna kunna få hjälp med röntgen och provtagning, och öppettiderna ska vara generösa. På sikt blir det 12 närakuter med en geografisk spridning som skapar bättre tillgänglighet för patienterna och samtidigt avlastar akutsjukhusen, säger Henrik Gaunitz, ekonomidirektör och planeringschef Framtidens hälso- och sjukvård.