Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

- Länets förlossningsvård utvecklas mycket just nu. Ett exempel är Södertälje sjukhus där förlossning och mödravård knyts ännu närmare varandra. Ett annat är Regnbågsverksamheten på Danderyds sjukhus som fokuserar på homosexuella föräldrapar. Neonatalvården arbetar med att utveckla nya vårdformer tillsammans med föräldrar. Vi hoppas att det är många som är intresserade av att vara med och jobba med länets blivande föräldrar, säger Maria Englund, personaldirektör för Stockholms läns landsting.

En arbetsgrupp inom landstinget leder arbetet med skiftet från sju till sex förlossningsenheter. Ett tätt samarbete pågår mellan ledningarna för förlossningsenheterna och neonatalvården, ansvariga för lokaler, tjänstemän och ansvariga för andra enheter som till exempel operation. Landstinget samarbetar också med Praktikertjänst som idag driver BB Sophia.

- Det finns stor kompetens och viktig erfarenhet hos BB Sophias medarbetare som kan stärka förlossnings- och neonatalvården. Vi vill självklart att BB Sophias medarbetare ska söka tjänsterna så att länets blivande föräldrar får del av deras kunskaper även i fortsättningen, säger Maria Englund.

Det finns en hög kompetens och erfarenhet inom förlossningsvården och neonatalvården.

Nya rekryteringar behöver göras löpande på grund av exempelvis pensionsavgångar. På grund av den kapacitetsökning som ska göras till maj beräknar vårdgivarna just nu att det behövs ca 170 medarbetare. Det handlar om barnmorskor, barnsjuksköterskor, undersköterskor och några läkare.

Trots det täta samarbetet kring förändringen väntas det ändå bli en intensiv period i samband med att BB Sophia avslutar verksamheten och de andra enheterna ökar sin kapacitet. Det kan leda till att något färre får föda på den klinik de valt i första hand.

Fakta

  • Det var i februari som ledningen för BB Sophia, Barnbördshuset i Praktikertjänst AB, sade upp avtalet med landstinget om att vara en del av vårdval förlossning. 
  • BB Sophia har bedrivit förlossningsvård sedan mars 2014 och tar sedan våren 2015 emot kvinnor från graviditetsvecka 32.
  • På BB Sophia genomfördes 2015 ca 3200 förlossningar.
  • Antal förlossningar i SLL: 29 330 (2015), 29 308 (2014), 29 033 (2013).
  • För de enheter som ingår i vårdval förlossning är ersättningen den samma för liknande uppdrag.
  • Nivån på ersättningen avgörs av hur komplicerad förlossningen är.
  • Gravida kvinnor, partners och närstående väljer förlossningsenhet i samråd med sin mödravård. När förlossningen börjar kontaktas den valda enheten. Det är sedan enhetens medicinska bedömning som avgör var förlossningen sker. Det kan avgöras av det medicinska tillståndet men också i vissa fall av om det är många födande på aktuella dygnet. Om det behövs tas kvinnan i så fall emot på en annan enhet.
  • Över nio av tio kvinnor föder på den enhet de valt i första hand.
  • Den 15 februari lämnade förlossningsenheten BB Sophia in sin begäran om att få avsluta avtalet med Stockholms läns landsting.
  • Den 1 mars presenterades planen för hur mycket kapaciteten ska öka på övriga förlossningsenheter. Totalt kommer de att öka kapaciteten med närmare 3000 förlossningar samtidigt som BB Sophia (som totalt hade 3200 förlossningar under 2015) beräknas ta emot cirka 1100 förlossningar under 2016 innan de avvecklar sin verksamhet. Sammantaget innebär det att förlossningsklinikerna kommer att möta behoven under 2016.