Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

I Stockholm finns 40 000 invånare med någon form av artritsjukdom och det sker 100 000 patientbesök inom reumatologin varje år. För att förhindra permanenta funktionshinder är tidig diagnos viktigt.
– Med denna nya vårdenhet, där vi tydligare knyter forskning och utveckling närmare den dagliga verksamheten, ser vi att fler Stockholmare med ledinflammationssjukdomar kan få såväl tidig diagnos som vård, säger Anna Nergårdh, chefläkare vid Stockholms läns landsting.

Vid den akademiska enheten inom reumatologisk specialistvård ska patienter med misstänkt artrit få tillgång till tidig bedömning och diagnostik samt patienter med fastställd artrit få vård och behandling utifrån sina behov. Patienter från akutsjukhusen flyttas över till den nya enheten men det är också en utökning av den reumatologiska vården utanför akutsjukhusen.

Stark koppling till forskning och utveckling

Enheten ska drivas som en akademisk enhet nära integrerad med forskning, utveckling, utbildning och innovation. Enheten är en del i Framtidsplanen för hälso- och sjukvården med inriktning mot universitetssjukvård och ska drivas som en pilot. I utvecklingsuppdraget ingår bland annat att utveckla nya arbetssätt, innovativ användning av medicinsk teknik och e-hälsolösningar, tidigare diagnostisering, hög patientmedverkan och samverkan med andra vårdgivare. Forsknings- och utvecklingsuppdraget sker i samverkan med Karolinska Institutet. Centrum för reumatologi kommer också att ha ett tätt samarbete med Reumatologmottagningen vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, ska driva enheten på Sabbatsbergs sjukhus. Avtalet träder i kraft 1 mars 2016 och gäller i fyra år med möjlighet till ett års förlängning. Öppnandet av enheten innebär en utökning av den reumatologiska vården i länet. När verksamheten är i full drift 2017 omfattar avtalet 22,5 mkr varav 10,5 mkr är en ny satsning.

Centrum för reumatologi tar emot remisser från den 10 juni. Läs mer på