Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Nu och några år framöver gör Stockholms läns landsting stora investeringar i hälso- och sjukvården. De innebär bland annat att flera sjukhus byggs om och byggs till. Totalt kommer cirka 41 miljarder kronor att investeras i att möta invånarnas framtida vårdbehov.

Den största delen av satsningarna går till att bygga ut och renovera sjukhusen samt till ny utrustning till sjukhusen. Beslutsgången för fastighetsinvesteringarna kan beskrivas så här:

  • Landstingsfullmäktige beslutar vilka strategiska fastighetsinvesteringar som ska genomföras i hälso- och sjukvården.
  • Det praktiska genomförandet såsom byggentreprenaden av fastighetsinvesteringen hanteras av Locum, ett av landstinget helägt fastighetsförvaltningsbolag.
  • Landstingsstyrelsen ansvarar för upphandlingarna av den medicintekniska utrustningen till sjuhusen

När Locum får ett uppdrag av landstingsstyrelsen, att till exempel bygga nytt eller renovera ett sjukhus, gör bolaget en upphandling av arbetet. Dessa upphandlingar omfattas av LOU, lagen om offentlig upphandling, med dess krav på insyn och möjligheter att överklaga.

Locum AB är ett aktiebolag och därför är beslutsgången annorlunda än hur det ser ut för landstingets nämnder och förvaltningar. Exempelvis är VD:s uppdrag att verkställa ägarens och styrelsens beslut, vilket tydliggörs i Locums gällande arbetsordning och i VD-instruktionen.

Landstingets bedömning har varit att Locums hantering av strategiska fastighetsinvesteringar genomförts på ett korrekt sätt enligt nuvarande regelverk. Fastighets- och investeringslandstingsrådet har nu gett landstingsdirektören i uppdrag att utreda om landstingets beslutsprocesser för strategiska fastighetsinvesteringar är i enlighet med kommunallagen.