Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Med anledning av den uppmärksammade upphandlingen av förbrukningshjälpmedel har hälso- och sjukvårdsdirektören i Stockholms läns landsting beställt en utredning för att genomlysa avtalet avseende förbrukningshjälpmedel. Syftet med genomlysningen har varit att lära av det inträffade och att dra slutsatser om vad som kan förbättras.

Rapporten visar på flera brister i samband med upphandlingen: varningar om avtalets brister ignorerades, förvaltningens arbete med upphandlingar har varit för personberoende och för lite baserad på strukturerad analys av marknaderna, samt att förvaltningen inte har haft tillräckliga metoder att värdera risker. Dessutom har sättet som förvaltningen dokumenterat ärenden på gjort det svårt att i efterhand följa vad som har hänt och därmed dra lärdom av tidigare upphandlingar.

- Rapporten ger mig anledning att förstärka det pågående arbetet med vårt handlingsprogram för förbättrad upphandling inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen med två ytterligare punkter, säger Barbro Naroskyin, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Det handlar dels om att skärpa rutinerna för utlämnande av allmänna handlingar och dels om ett gemensamt sätt att genomföra och dokumentera upphandlingar likadant inom alla delar av hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

- Vi ska skapa ett gemensamt sätt för hur vi utför och dokumenterar våra strategiska marknadsanalyser så att de blir mer strukturerade och gör dessa mer sökbara och relevanta för upphandlingar inom alla delar av hälso- och sjukvården, säger Barbro Naroskyin.

Dessa åtgärder kommer nu att läggas till det program för att stärka upphandlingskompetensen inom förvaltningen som redan inletts. Programmet handlar bland annat om att ge bättre projektstöd och fler resurser vid upphandlingar. Även rollerna ska förtydligas, så att rätt kompetens kan knytas till respektive upphandling.

Alla medarbetare inom förvaltningen berörs av handlingsprogrammet. Avsikten är förvaltningen ska bli bättre på att leda och utveckla upphandlingar.

Fakta:
Avtalet mellan Stockholms läns landsting och Onemed gäller förbrukningshjälpmedel. Omkring 123 000 brukare i länet berörs. Avtalet med Onemed skulle avsevärt sänka landstingets kostnader. Detta infriades inte i den omfattning man beräknat. Dock har avtalet, som nu är uppsagt, inte heller ökat kostnaderna för skattebetalarna. Enligt de undersökningar som gjorts har inte heller servicen till brukarna försämrats.