Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Det finns totalt sett plats att ta emot dem som ska föda i länet under hösten även om det periodvis kommer att vara intensivt i förlossningsvården även i höst. Barnmorskorna i mödravården vet var det finns plats. Den kvinna som ska föda ska prata med barnmorskan för att kunna välja var det passar bäst att föda.

- Vi har sex förlossningsenheter som alla sätter de blivande föräldrarna och barnen främst. Jag tycker att alla som ska föda barn i höst ska titta på våra filmer om förlossningsklinikerna i länet och prata med sin barnmorska i mödravården för att kunna välja bland de enheter som har plats, säger Barbro Naroskyin, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Senaste statistiken visar att Södersjukhuset och Danderyds sjukhus är de kliniker som flest blivande föräldrar väljer att föda på och särskilt BB Stockholm har fler listade än de har plats att ta emot. Antalet tillfällen då kvinnor behöver föda på en annan klinik än den hon valt i första hand fortsätter i september att vara lägre än förra året och över nio av tio får föda på sitt förstahandsval.

Fler medarbetare

Nu under hösten har förlossningsklinikerna fått ett bättre läge när det gäller bemanning och rekryterat nya medarbetare. Medarbetare som rekryterades under våren har kommit på plats och semestrar, som delvis behövde läggas i september är över. Nya medarbetare har kommit både från tidigare Södra BB och från BB Sophia men också från andra håll. Klinikerna har ändå som vanligt behov av vikarier i samband med till exempel sjukskrivningar.

Samarbetet pågår

Inför att BB Sophia avslutade sitt avtal och länet övergick från sju till sex förlossningskliniker startades en arbetsgrupp som samlade alla ansvariga för att gemensamt säkra kapaciteten för länets blivande föräldrar inför sommaren. Arbetet har lett till viktiga lärdomar. Det var tydligt hur viktig den gemensamma planeringen är för att säkra tillgången till vård när det sker förändringar i vårdutbudet. Mer arbete ska också läggas på prognoser över förlossningar för att de ska bli mer exakta.

Projektledarens sammanfattning av arbetet visar att det var ett högt och periodvis mycket högt tryck på medarbetarna inom förlossnings- och neonatalvården under sommaren men att det sammantaget inte finns indikationer på att brister i patientsäkerheten ökat. Bilden ser olika ut mellan olika kliniker där vissa upplevt ett högre tryck än andra.

Under de två första veckorna efter stängningen i mitten på maj var hänvisningarna inom och utom länet högre än året före. Under sommaren var däremot andelen blivande föräldrar som inte fick föda på den klinik de valt i första hand lägre än sommaren före och antalet fall då man tog hjälp av andra län var marginellt högre än sommaren före (en ökning från 32 till 35).

Arbetsgruppen fortsätter nu sitt samarbete för att delta i utvecklingen av förlossningsvården framöver.