Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Den första november startar vårdval specialiserad urologi. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har i dialog med vårdgivare uppfattat en enighet kring själva innehållet i vårdvalet, men ersättningsnivån har ansetts för låg av vårdgivarna. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har därför fortsatt dialogen med vårdgivarna och föreslår nu en rad förändringar:

  • Höjd ersättning för bland annat läkarbesök och besök hos kontaktsjuksköterska.
  • Förlängda avtal med fyra månader för nuvarande vårdgivare. Deras avtal går ut vid årsskiftet.
  • Ökad kapacitet på akutsjukhusen. Dessa ska ha beredskap att efter årsskiftet öka kapaciteten. Den största ökningen väntas ske på Capio S:t Görans sjukhus och Karolinska universitetssjukhuset.
  • Stärkt uppföljning för att se till att rätt patienter behandlas.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens förhoppning är att dessa samt övriga åtgärder kommer att leda till fler vårdvalsansökningar. Dessutom föreslås hälso- och sjukvårdsdirektören få mandat att besluta om auktorisation, allt för att snabba på processen.

Förändrat uppdrag

I dagsläget utförs specialiserad urologisk öppenvård på Stockholms läns sju akutsjukhus samt av 16 vårdgivare utanför akutsjukhusen. Vårdgivarna utanför akutsjukhusen styrs av olika avtal med olika villkor och förutsättningar.

Det nya vårdvalet har utvecklats i samverkan med urologer, sjuksköterskor och medicinska rådgivare på akutsjukhus. Även patientföreningar har medverkat. Uppdraget inom vårdvalet skiljer sig från den verksamhet som bedrivs av vårdgivare inom den specialiserade urologin idag.

Vårdvalet möjliggör för vårdgivare att utveckla nya arbetssätt eftersom besök hos kontaktsjuksköterska, uroterapeut och vissa besök hos sjuksköterska kommer att ersättas. Den här förändringen går i linje med cancerplanen för 2016-2019. Dessutom har ersättningstaket tagits bort i och med införandet av vårdval.

Läs mer om tillången till urlogisk vård i sll

Specialiserad urologi - vårdval Stockholm

Vårdvalet gäller specialiserad urologi med tilläggsuppdrag för urologisk dagkirurgi samt uroterapeutisk utredning och behandling. Förfrågningsunderlag, ansökningsblankett, uppföljning, rapportering och kontakt.