Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Landsting och regioner förväntas fatta beslut senast den 1 april 2017 så att förändringen kan träda ikraft den 1 november 2017.

Kirurgi i botande syfte vid perihilära gallvägstumörer och lokalt avancerad bukspottkörtelcancer, samt retroperitoneal lymfkörtelutrymning vid testikelcancer bör i fortsättningen endast utföras vid Karolinska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Det menar Regionala cancercentrum i samverkan (RCC), som förra veckan la fram nya rekommendationer för landets hälso- och sjukvårds-, landstings- och regiondirektörer. Redan tidigare uttalade även SKL:s sjukvårdsdelegation sitt stöd för RCC:s arbete med den så kallade nationella nivåstruktureringen.

– Det är glädjande att Karolinska universitetssjukhuset föreslås bli ett av de sjukhus som kommer att behandla dessa ovanliga cancersjukdomar. Koncentrering av vård för ovanliga cancersjukdomar bidrar starkt till hög kompetens genom hela vårdkedjan och en mer jämlik cancervård helt i enighet med vår regionala Cancerplan, säger Roger Henriksson, professor och chef för Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland.

Sex ovanliga cancerformer koncentreras till Karolinska Universitetssjukhuset

I arbetet med den nationella vårdstruktureringen har Karolinska Universitetssjukhuset tidigare beslutats vara vårdenheten för matstrupscancer (definierade ovanliga tillstånd), pankreas- och periampullär cancer (lokalt avancerad), perihilära gallvägstumörer, peritonealcancer, testikelcancer och vulvacancer.

- Förslaget att Karolinska Universitetssjukhuset nu får ytterligare nationella uppdrag att behandla patienter med dessa ovanliga cancerdiagnoser ligger helt i linje med vårt uppdrag att bedriva högspecialiserad och avancerad sjukvård, i samverkan med övrig vård i länet, säger Harald Blegen, Temachef Cancer och Divisionschef Onkologi Thorax.

Tio åtgärder fördelade på sju universitetssjukhus

Sedan tidigare har landstingen beslutat koncentrera sju ovanliga åtgärder inom cancervården. Med den nya rekommendationen kommer totalt tio åtgärder vara spridda över landets samtliga sju universitetssjukhus.