Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Idag har landstinget  flera överlappande IT-system som fyller samma funktion. Den stora floran av system försvårar arbetet med att införa mer standardiserade processer för arbetet i vården. Många olika system medför också onödiga kostnader för support, licenser drift och underhåll.

Att minska antalet IT-system innebär många fördelar och vinster, både för medarbetare, patienter och för vårdverksamheterna.

  • Det möjliggör mer lika sätt att jobba och mer standardiserade informationsflöden, vilket ökar patientsäkerheten och ger arbetsmiljövinster
  • Det blir enklare att växla mellan olika arbetsplatser inom SLL, vilket är en nödvändighet då framtidens hälso- och sjukvård kräver att både patienter och medarbetare kan röra sig mer flexibelt mellan olika vårdverksamheter
  • Det rustar oss på rätt sätt för att ta emot Framtidens vårdinformationsmiljö
  • Det bidrar till en mer robust IT-miljö med ökad driftsäkerhet 
  • Det ger bättre förutsättningar att samordna IT-frågor och styra vidareutvecklingen av IT för vården

Vad händer nu och vad är nästa steg? 
Hösten 2016 genomförs 11 förstudier av IT-system som identifierats som möjliga att slå ihop eller avveckla. I förstudierna är många medarbetare från landstingets alla verksamheter engagerade. Under året genomförs också två avvecklingar av IT-system som i tidigare förstudier identifierats som lämpliga att avveckla. En ny plan för vad som ska göras under 2017 beslutas hösten 2016.

Hur bestäms vilka IT-system som kan slås ihop eller avvecklas?

För att samverka kring IT-frågor över organisatoriska gränser i SLL används en modell som kallas förvaltningsstyrningsmodell, eller FOA. I förvaltningsstyrningsmodellen organiseras IT-systemen i så kallade förvaltningsobjekt. Exempelvis finns det ett förvaltningsobjekt för läkemedel och ett för vårdprocessen. Ett förvaltningsobjekt har en styrgrupp som är representativt bemannat av SLLs olika verksamheter och det är dessa styrgrupper som föreslår vilka IT-system som kan slås ihop eller avvecklas. Det formella beslutet om att ett IT-system ska avvecklas eller slås ihop fattas av respektive verksamhet i SLL. Inga ihopslagningar eller avvecklingar påbörjas innan en förstudie är genomförd.