Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Syftet med den nya IT-utrustningen är att ambulanspersonal i realtid ska kunna skicka vidare uppgifter om patientens tillstånd. På så sätt blir det lättare att se till att patienten kommer till lämplig vårdgivare samt att rätt vårdinsatser kan förberedas.

Projektet går under namnet Frapp (framtida prehospital plattform IT i Stockholms läns landsting). Under hösten kommer all ambulanspersonal och personal hos sjukhusen att utbildas parallellt med att utrustningen installeras. I början av 2017 ska alla ambulanser ha fått den nya utrustningen.

- Det är väldigt viktigt att vi nu får ett digitalt verksamhetsstöd till ambulanssjukvården i Stockholm. Det här kommer att öka patientsäkerheten, förbättra arbetsprocesserna och på sikt öka tillgängligheten till ambulanssjukvården, säger Ann Eva Askensten, avdelningschef för Särskilda vårdfrågor på hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

I ambulanserna installeras löpande under hösten ny utrustning för journaler, kart- och navigationsstöd, monitorering och EKG. I och med detta kommer ambulanspersonalen att kunna ha direktkontakt med akutmottagningar och andra intressenter i realtid från att man är framme hos patienten tills patienten lämnas av.

- Det innebär att rätt åtgärder kan påbörjas tidigare än idag och att den mottagande vårdgivaren kan vara bättre förberedd. Patienten får helt enkelt en snabbare och mer effektiv vård. Dessutom har redan betydande tidsvinster noterats när det gäller överlämning från ambulans till akutmottagning, säger Ann Eva Askensten.

Hälso- och sjukvårdförvaltningen bedömer också att det nya IT-systemet kommer att förbättra hanteringen kring patienter som inte följer med ambulansen till sjukhus. Med Frapp kan dokumentationen kring dessa patienter göras direkt på plats istället för senare under arbetspasset. Det här bedöms öka patientsäkerheten.

Frapp är anpassat till den framtida hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting. Den förändrade vårdstrukturen, med bland annat nya närakuter och ett förstärkt uppdrag hos länets husläkarmottagningar, kommer att innebära fler avlämningsadresser för ambulanssjukvården. Det ställer ännu högre krav på vårdgivare att ha goda kunskaper om sjukvårdsutbudet i länet för att kunna hjälpa patienten till rätt vårdnivå och vårdenhet.