Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

I dagsläget utförs specialiserad urologisk öppenvård på Stockholms läns sju akutsjukhus samt av 16 vårdgivare utanför akutsjukhusen. Vårdgivarna utanför akutsjukhusen styrs av olika avtal med olika villkor och förutsättningar.

Förändrat uppdrag

Det nya vårdvalet har utvecklats i samverkan med urologer, sjuksköterskor och medicinska rådgivare på akutsjukhus. Även patientföreningar har medverkat. Uppdraget inom vårdvalet skiljer sig från den verksamhet som bedrivs av vårdgivare inom den specialiserade urologin idag.

Vårdvalet möjliggör för vårdgivare att utveckla nya arbetssätt eftersom besök hos kontaktsjuksköterska, uroterapeut och vissa besök hos sjuksköterska kommer att ersättas. Den här förändringen går i linje med cancerplanen för 2016-2019. Dessutom har ersättningstaket tagits bort i och med införandet av vårdval.

Enighet kring innehåll

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har i dialog med vårdgivare uppfattat en enighet kring själva innehållet i vårdvalet, men ersättningsnivån har ansetts för låg. Därför har en stor majoritet av de aktuella vårdgivarna hittills valt att inte ansöka om plats i vårdvalet. Med anledning av detta behöver hälso- och sjukvårdsförvaltningen säkra kapaciteten efter 31 december 2016. Då ska de vårdgivare som väljer att inte ansöka om vårdval ha avvecklat sin verksamhet.

Ersättningen ses över

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen gör nu en sista översyn av ersättningen. I detta ingår att se över prisnivåerna samt om den totala ersättningen som beräknats för vårdvalet behöver justeras genom en omfördelning av förvaltningens budget. Detta arbete kommer att ske i samverkan med vårdgivarna. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen hoppas att eventuella förändringar i prisnivåer ska leda till att fler ansökningar kommer in.

Ökad kapacitet på akutsjukhusen

För att säkerställa omhändertagandet av patienter inom öppenvårdsurologin kommer akutsjukhusen ha beredskap att öka sin kapacitet från årsskiftet som ett komplement till vårdvalsaktörer och annan urologisk verksamhet.

Hur berörs patienter?

Alla patienter med urologiska besvär börjar hos sin husläkare. Där görs den primära utredningen och husläkaren remitterar sedan vid behov vidare till en urolog.

Fram till årsskiftet kommer alla öppenvårdsurologer att ta emot patienter. De patienter som går hos en urolog i öppenvården idag och ska fortsätta med behandling eller uppföljning efter årsskiftet kommer inom snar framtid att få information från sin urolog om vilken mottagning som tar vid.

Patienter med akuta besvär kommer även framöver att prioriteras och få behandling inom vårdgarantitiden. Under en övergångsperiod kan patienter med inte lika akuta besvär få vänta lite längre på behandling.

Här kan du läsa mer om planeringen av den urologiska vården

Specialiserad urologi - vårdval Stockholm

Vårdvalet gäller specialiserad urologi med tilläggsuppdrag för urologisk dagkirurgi samt uroterapeutisk utredning och behandling. Förfrågningsunderlag, ansökningsblankett, uppföljning, rapportering och kontakt.