Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

I den omfattande utveckling av länets framtida hälso- och sjukvård som nu pågår, för att möta vårdbehovet hos länets växande antal invånare, ingår bland annat att rusta upp och bygga ut sjukhusen för att erbjuda mer och bättre vård i moderna vårdmiljöer. Byggnationerna vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge kommer bland annat att stärka operationsverksamheten i den södra delen av länet.

Ny- och ombyggnationerna omfattar fyra nya våningsplan med en yta på ca 29 000 kvadratmeter och beräknas vara klara 2018. De kommer att resultera i:

  • Cirka 24 flexibla operationssalar som kan anpassas för framtida utveckling och som är dimensionerande för utrustningskrävande kirurgi.
  • Interventionsverksamhet (operation med stöd av endoskopi och röntgen) som placeras nära operationsavdelningen. Denna verksamhet är idag utspridd på olika delar av sjukhuset.
  • Nya förutsättningar för bilddiagnostik, till exempel skelettröntgen och datortomografi (datoriserad skiktröntgen). Något som ska möta det växande behovet av bilddiagnostik.
  • Ny sterilteknisk avdelning med modern utrustning och logistik som placeras i nära anslutning till operation och intervention.
  • Uppvakningsavdelning som placeras nära operationsavdelningen och utformas för att motsvara nya krav på teknik och arbetsmiljö.
  • Förlossningsavdelning somflyttas från nuvarande lokaler för att ligga nära operation och som byggs om för att uppfylla nya krav på patientsäkerhet och effektivitet.