Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

För att bättre möta stockholmarnas behov i det växande länet byggs hälso- och sjukvården ut och förstärks i Stockholm. I enlighet med Framtidsplan för hälso- och sjukvården ska vården utanför akutsjukhusen ta emot allt fler patienter och förstärks både genom vårdval och utbyggnationer på länets många mindre sjukhus. Vården på akutsjukhusen ska riktas till de patienter som är i störst behov av akutsjukhusens specifika kompetenser och resurser.

– I delårsbokslutet kan vi se att den successiva överföringen av vård från akutsjukhusen till andra vårdgivare genomförs. Andelen vård utanför akutsjukhusen har ökat, främst de geriatriska vårdtillfällena som har ökat med 5 procent. Samtidigt har antalet inläggningar på akutsjukhusen minskat, säger Mikael Borin, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör, Stockholms läns landsting.

Hälso- och sjukvårdsnämndens delårsbokslut för årets första åtta månader visar på ett överskott med 599 miljoner kronor. Det är en försämring mot föregående års delårsresultat som visade ett överskott på 960 miljoner kronor. För helåret 2016 prognostiseras ett underskott med 250 miljoner kronor vilket motsvarar cirka 0,5 procent av den totala budgeten för hälso- och sjukvårdsnämnden på 55,3 miljarder kronor. Resultatet för 2015 var -23 miljoner kronor.

– Den kraftiga utbyggnadstakten innebär en ekonomisk ansträngning som vi planerat för under längre tid. Vi förstärker nu våra långsiktiga åtgärder för att skapa förutsättningar för en fortsatt utveckling av hälso- och sjukvården i Stockholm med ekonomin i balans. Vi behöver dämpa kostnadsutvecklingen under kommande år, säger Mikael Borin.

Landstingets åtgärdsprogram för kontroll av kostnadsökningstakten inom hälso- och sjukvården innehåller dels förslag till åtgärder för kostnadssänkningar och bättre kostnadskontroll inom ett antal vårdvalsområden och dels åtgärder som arbetas in i slutlig budget 2017 som hälso- och sjukvårdsnämnden behandlar den 25 oktober. Åtgärderna är av långsiktig karaktär och hinner inte påverka resultatet 2016 utan ger främst effekt från och med 2017 och framåt.  Åtgärderna ska tillsammans möjliggöra genomförandet av Framtidsplanen för hälso- och sjukvården.

Delårsbokslutet för januari – augusti 2016 behandlas på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 27 september.