Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Förändringarna omfattar vården inom flera vårdvalsområden, där kostnaderna för vården har ökat. Att kostnader stiger i ett län som växer är normalt och väntat. I just dessa vårdval har kostnaderna dock stigit mer än vad som kan förväntas sett till befolkningens sammansättning. Att patienterna ska få sin vård hos rätt vårdgivare, är en av grundprinciperna i Framtidsplanens förändringar av vårdsystemet i Stockholm. I det framväxande vårdsystemet får husläkarna en stärkt roll. Fler patienter ska i framtiden bedömas eller behandlas inom primärvården. Hur detta ska genomföras ska utredas nu. Anpassningarna inom vårdvalen görs tidigast till årsskiftet 2017 med några undantag.

Vårdval och vårdavtal som påverkas

De vårdval som omfattas av den nya vårdvalsöversynen är vårdvalen för avancerad sjukvård i hemmet (ASiH), rehabilitering för långvarig smärta, primärvårdsrehabilitering, specialiserad öron-näsa-halssjukvård samt specialiserad hudsjukvård. Indirekt påverkas även vårdvalet för husläkare. Förslaget kring revidering av vårdval specialiserad fysioterapi återremitterades.

 Bland förändringarna märks:

  • Krav på remiss för nybesök till läkare inom hud- samt öron-näsa-halsmottagningar i vårdvalet.
  • Begränsningar i antal inskrivna patienter inom ASiH.
  • Förändringar i ersättning inom rehabilitering vid långvarig smärta.
  • Krav på att minst två läkare ska vara verksamma i uppdraget inom öron-näsa-halsvårdvalet samt inom hudvårdvalet (genomförs i praktiken inom några år). Detta väntas stärka tillgången till vård och öka kvaliteten ytterligare.
  • Högre ersättning för mer komplicerad vård och lägre ersättning för enklare vård i vissa vårdval. Detta väntas öka tillgången till vård för de svårast sjuka patienterna.

I vård som ges inom vårdvalen kan patienten själv välja var och av vem vården ska utföras. Stockholms läns landsting har totalt infört 33 vårdval som löpande revideras. En större översyn genomfördes även 2015.