Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

- Tusentals patienter får god vård varje dag i länet och det här är ett viktigt kvitto på att patienterna uppskattar det arbete som görs. Vi ser samtidigt att vi kan göra mer för att patienterna ska känna sig delaktiga i sin vård. Det är viktigt för att få ett bra resultat, säger Anna Nergårdh, chefläkare för Stockholms läns landsting

87 procent har ett positivt helhetsintryck av slutenvården på sjukhusen. Det handlar till exempel om ifall atmosfären på vårdavdelningen var bra, att de fått den vård de behövt och att de skulle rekommendera avdelningen till någon annan. Färre, 73 procent, är positiva när det gäller om de känt sig delaktiga i den vård de fått när de legat inne på sjukhus.

Av de som besökt mottagningar på akutsjukhusen har 89 procent har ett positivt helhetsintryck. Lika många var också positiva när det gäller tillgängligheten och bemötandet. Tillgänglighet handlade till exempel om ifall man som patient fick besöka mottagningen inom rimlig tid och ifall man fick möjlighet att ställa de frågor man önskade.

Svar om slutenvård (andel positiva svar i procent):

 • Emotionellt stöd 86 procent
 • Information och kunskap 78 procent
 • Delaktighet och involvering 73 procent
 • Kontinuitet och koordinering 85 procent
 • Tillgänglighet 87 procent
 • Respekt och bemötande 83 procent
 • Helhetsintryck 87 procent

Resultaten för Stockholm är i nivå med resultaten från övriga landet.

Svar om öppenvård (andel positiva svar i procent):

 • Emotionellt stöd 83 procent
 • Information och kunskap 82 procent
 • Delaktighet och involvering 81 procent
 • Kontinuitet och koordinering 85 procent
 • Tillgänglighet 89 procent
 • Respekt och bemötande 89 procent
 • Helhetsintryck 89 procent

Resultaten för Stockholm är i nivå med resultaten från övriga landet.

Fakta om enkäten

Resultaten bygger på 30 000 inskickade svar från invånare i Stockholms län.

Två enkäter har skickats ut. En har skickats till ca 21 000 patienter som vårdats inneliggande på sjukhus (slutenvård) och ca 10 000 svar har kommit in. Den andra enkäten skickades till ca 46 000 patienter som gjort besök på mottagningar på sjukhusen (öppenvård), ca 19 000 svar kom in. Trots svarsfrekvensen bedöms resultaten vara relevanta på grund av det stora antalet svar.

Årets enkät har utvecklats med nya frågor och en annan struktur och kan därför inte jämföras med de tidigare undersökningarna.

Resultaten används för att utveckla och förbättra vården utifrån ett patientperspektiv.