Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Gott om vård för äldre, fler fick vård i hemmet, fler besök på länets närakuter men svårt att hålla vårdplatser öppna på akutsjukhusen och periodvis högt tryck inom flera delar av vården.

- När vi nu sammanfattar sommaren ser vi att de flesta vårdgivare klarat att hålla den plan de gjort inför sommaren. Vi hade utmaningar med något färre platser öppna på akutsjukhusen men å andra sidan plats för fler patienter inom den geriatriska vården och den avancerade sjukvården i hemmet. Vårdgivarna har också haft ett allt tätare samarbete och det gör det lättare att ta hand om varje patients behov oavsett vårdgivare, säger Anna Nergårdh, chefläkare för Stockholms läns landsting.

Under årets sommar hade den geriatriska vården sammantaget mer öppet än året före med omkring 830 till 970 platser öppna och tillgång till lediga platser. Den avancerade sjukvården i hemmet hade 300 fler inskrivna per vecka än året före. Vårdformen är efterfrågad, och insatser behöver göras för att korta väntetiden till inskrivning. Förlossningsvårdens samarbete var tätare än tidigare med en gemensam planering mellan klinikerna för att tillsammans kunna ta hand om de blivande föräldrarna. Av de ca 7500 förlossningarna skedde mellan 90 och 95 procent på den klinik föräldrarna bestämt sig för i första hand, vid 35 tillfällen tog klinikerna hjälp av andra län, mot 32 året före.

Akutsjukhusen hade inför sommaren svårt att nå sitt önskade öppethållande, och även om den planering man gjorde i stort kunnat hållas visar summeringen att de totalt sett haft något färre öppna platser än året före. Situationen på akutsjukhusen var periodvis ansträngd, framförallt på akutmottagningarna. Akutsjukhusen hade planerat att ha mer öppet mot slutet av sommaren då behoven brukar öka snabbt, vilket hade god effekt under de veckorna.

- Medarbetarna i vården har gjort stora insatser under sommaren och för både patienter och medarbetare är det viktigt att planera på ett sätt som minskar de ansträngda perioderna. Vården ökar utanför akutsjukhusen och det är viktigt att se den samlade kapaciteten och vad alla vårdgivare kan bidra med, säger Anna Nergårdh.

Närakuterna tog emot fler besök än året före och husläkarmottagningarna utgjorde som vanligt basen i sjukvården med mellan 50 000 och 70 000 besök i veckan. Inom ambulanssjukvården kompenserade bland annat fler sjuktransporter för att akutambulanserna behövde minska sin drifttid något på grund av svårigheter att bemanna under semesterperioden. En slutsats när det gäller ambulanssjukvården är att en ökning av kapaciteten mot slutet av sommaren, när övrig sjukvård ökar sin kapacitet och många evenemang pågår i länet, behöver prioriteras.

- Sommaren är en ansträngd period, men den är beroende av det arbete som görs under resten av året. En utbyggnad av länets sjukvård pågår, och det är arbetet med långsiktig kompetensförsörjning som är ett av de viktigaset fokusområdena just nu. Det handlar om att alla får arbeta med rätt uppgifter, att vi har effektiva arbetsprocesser och att det patientnära arbetet kan prioriteras, säger Anna Nergårdh