Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Utvecklingen av omhändertagandet av kroniskt sjuka och vårdtunga patienter inom primärvården är ett prioriterat område. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen arbetar med olika förslag till förändring av ersättningsmodellen för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård för att stötta detta område.

Inför 2017 finns ett tjänstemannaförslag om att införa vårdtyngdsersättning, ACG (Adjusted Clinical Groups) som en del i listningsersättningen tillsammans med viktning för ålder och socioekonomi (CNI). Totalt kommer listningsersättningen vara som idag, cirka 60 procent av totalersättning. ACG testas för närvarande inom projektet Kroninnovation där 80 procent av listningsersättningen viktas med ACG.

Så här ser ACG-simuleringen ut

Mottagningarnas relativa ACG-värde räknas ut genom att hämta samtliga registrerade diagnoser i öppen- och slutenvården i Stockholms läns landsting från VAL-databasen. Körningen hämtar alla diagnoser som finns registrerade i såväl öppen- som slutenvård, alla yrkeskategorier och alla besökstyper. Diagnoser hämtas från månaden före körningen och 18 månader bakåt. De helt privata vårdgivarnas diagnoser finns inte med och inte heller för de vårdgivare som arbetar på nationella taxan och som rapporterar till ARV-systemet. Vård som ges till patienter skrivna i Stockholms län men av vårdgivare utanför SLL räknas inte heller med i ACG-körningen.

ACG räknas fram genom ett program som tar hänsyn till kombinationer av diagnoser, ålder och kön. Mottagningarnas ACG-värde jämförs med det sammanlagda ACG-snittet i länet och de enskilda mottagningarna relativa ACG fås på så sätt. Ett värde över 1,0 anger att mottagningens relativa vårdtyngd, mätt i form av ACG, är högre än genomsnittet i länet.

I pdf filen kan du se det relativa ACG-värdet för varje husläkarmottagning framtaget i augusti 2016. Detta är inget slutligt förslag och värdet kommer troligtvis inte helt överensstämma med det ACG-värde som skulle fastställas om hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att införa vårdtyngdsersättning, ACG.

Om ACG

ACG klassificerar patienterna i grupper baserat på diagnoser, ålder och kön. Det används idag i 15 landsting för fördelning av ersättning och kombineras vanligen med det socioekonomiska indexet CNI, (Care Need Index)

Kroninnovation - pilotprojekt

Pilotprojektet Kroninnovation ska hitta en ny uppföljnings- och ersättningsmodell för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård i Stockholms läns landsting.

Kontakt för vårdgivare

Jan-Olov Wiklund

Allmänmedicin, Avdelningen för närsjukvård