Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Kikhosta diagnosticeras i alla åldersgrupper men drabbar ovaccinerade barn under 6 månader hårdast. Alla åtgärder syftar till att undvika fall i denna åldersgrupp. Skyddet efter vaccination avtar efter ca fem år och immuniteten efter genomgången kikhosta är endast ca 15 år. Detta gör att kikhosta fortsätter att spridas till ovaccinerade spädbarn från ungdomar och vuxna som oftast har lindriga symptom. I Stockholms län diagnosticerades fler fall av kikhosta under 2015, med en topp på hösten, än på flera år. Hittills under året har drygt 80 barn och vuxna i länet smittskyddsanmälts pga. kikhosta. Med anledning av detta och att Folkhälsomyndigheten nyligen har publicerat "Rekommendationer för att förebygga kikhosta hos spädbarn" så kommer här en påminnelse om att:

  • Vara uppmärksam på diagnosen hos spädbarn, höggravida kvinnor samt individer i alla åldrar som har nära kontakt med spädbarn. Tidig misstanke möjliggör behandling och/eller antibiotikaprofylax till spädbarn i omgivningen.
  • Tidig diagnostik och behandling. Frikostig provtagning. Diagnosen ska konfirmeras mikrobiologiskt (PCR nasopharynx i första hand). Det gäller både spädbarn vid symptom/enbart apné och äldre barn/vuxen/höggravid som har nära kontakt med spädbarn. Endast klinisk misstanke räcker för att påbörja behandling, i väntan på provsvar. Barn under 6 månader ska behandlas profylaktiskt om de har utsatts för smitta.
  • Vaccination i tid för de allra minsta. Den första vaccindosen som innehåller kikhosteantigen erbjuds vid 3 månaders ålder. Risken för svår sjukdom minskar redan efter en dos så det är avgörande att denna första dos inte försenas.