Smittskydd Stockholm

Smittskydd Stockholm är en myndighet som arbetar för att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och mellan människor.

Lägesrapport ebola

Rekommenderade rockar behöver kompletteras/bytas. Oförändrat läge i drabbade länder. God beredskap i SLL.

Populära nyhetskategorier

Gustavsbergs vårdcentral

Gustavsbergs vårdcentral