Smittskydd Stockholm

Smittskydd Stockholm är en myndighet som arbetar för att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och mellan människor.

Provsvar negativt för ebola

Den person som sedan igår utretts och vårdats vid Karolinska visar inte några tecken på att vara drabbad av ebola.

Populära nyhetskategorier

Gustavsbergs vårdcentral

Gustavsbergs vårdcentral