Smittskydd Stockholm

Smittskydd Stockholm är en myndighet som arbetar för att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och mellan människor.

NYHETER

Reviderade handlingsprogram för MRSA och VRE

Riktlinjer för att förebygga smittspridning av MRSA och VRE i hälso- och sjukvården och särskilda boenden.

Patient får spruta i armen.
Patient får spruta i armen.

Fotograf: Oskar Kullander

Gustavsbergs vårdcentral

Gustavsbergs vårdcentral