Smittskydd Stockholm

Smittskydd Stockholm är en myndighet som arbetar för att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och mellan människor.

Ny organisation för lokalt Smittskyddsansvariga i primärvården

Nu utvecklas organisationen med lokalt smittskyddsansvariga till att ingå i vårdavtalet för husläkarmottagningar.

Gustavsbergs vårdcentral

Gustavsbergs vårdcentral