Smittskydd Stockholm

Smittskydd Stockholm är en myndighet som arbetar för att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och mellan människor.

Lägesrapport ebola

Färre än 100 bekräftade fall rapporterades den senaste veckan i de drabbade länderna. Oförändrat läge och god beredskap i SLL.

Populära nyhetskategorier

Gustavsbergs vårdcentral

Gustavsbergs vårdcentral