Välkommen till Vårdgivarguiden

Snabbt, enkelt och samlat på ett ställe. Vårdgivarguiden är en samlingsplats för Stockholms läns landstings information och tjänster. En webbplats som ska underlätta vardagen för vårdgivare i Stockholms län.

Vårdgivarguiden riktar sig i första hand till vårdgivare som har avtal med Stockholms läns landsting. Den är en transparent och öppen webbplats, vilket betyder att den är tillgänglig för alla.

Patientmöte på Gustavsbergs vårdcentral.

Patientmöte på Gustavsbergs vårdcentral.

Gustavsbergs vårdcentral

Gustavsbergs vårdcentral