Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

När en asylsökande beviljats uppehållstillstånd ska personen folkbokföra sig i Sverige. Om folkbokföringen av någon anledning uteblir betalar patienten hela vårdkostnaden själv.

Uppehållstillståndskort

Sedan den 20 maj 2011 utfärdar Migrationsverket uppehållstillståndskort, UT-kort. Observera att UT-kortet inte berättigar till subventionerad vård. Normalt omfattas personen av LMA 30 dagar efter det att uppehållstillståndet har beviljats. Efter denna period krävs att patienten är folkbokförd för att ha rätt till subventionerad vård.

Folkbokföring

Det är Skatteverket som administrerar ansökan och fattar beslut om folkbokföring. I vissa fall kan patienten få vänta flera veckor/månader på detta beslut. Det kan då uppstå ett glapp där personen inte längre omfattas av regelverket för asylsökande men inte heller har rätt till subventionerad vård till inomlänsavgift eftersom denne ännu inte blivit folkbokförd och därför saknar de fyra sista siffrorna i personnumret.

När Skatteverket fattat beslut om folkbokföring gäller detta vanligtvis från och med dagen då ansökan om folkbokföring lämnades in. Patienten har rätt att få vårdkostnaden återbetald, upp till inomlänsavgiften, för vård som skett efter det datum från vilket folkbokföringen gäller.

Exempel

En person som ansökt om folkbokföring besöker vården den 20 november. Personen har ännu inte fått de fyra sista siffrorna i personnumret och betalar därför hela vårdkostnaden enligt utomlänsprislistan. Den 30 november fattar Skatteverket beslut om folkbokföring och patienten får ett fullständigt personnummer. Av beslutet framgår att folkbokföringen gäller från och med den 15 november. Patienten har då rätt att vårdkostnaden återbetald upp till nivån för inomlänsavgiften.

Beslut om folkbokföring

För att patienter som väntar på beslut om folkbokföring ska slippa ligga ute med kostnaden för vård som den senare har rätt att få återbetald kan vårdgivaren erbjuda patienten att betala via faktura, för att senare makulera denna. Om beslutet om folkbokföring kommer ske inom kort kan vårdgivaren välja att avvakta med fakturering alternativt skjuta betalningsdatumet på fakturan för att senare makulera denna.

Hantering kan även tillämpas för andra patientgrupper som väntar på beslut om folkbokföring (de fyra sista siffrorna i personnumret).

Kontakta Skatteupplysningen på telefon 0771‑567 567 vid eventuella frågor om en person ansökt om folkbokföring.