Fakturaunderlag BVC

Fakturaunderlag - extra ersättning för BVC under 2016

Fakturaunderlag - extra ersättning för BVC under 2016

Fakturaunderlag för extra ersättning under 2016 för första vaccination och besök på asylboende enligt riktlinjer från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.