Fakturaunderlag för primärvården - personer utan tillstånd

Fakturaunderlag för primärvården - personer utan tillstånd

Fakturaunderlag för primärvården - personer utan tillstånd

Underlaget gäller sjukvård för personer som saknar tillstånd att vistas i landet.