Fakturaunderlag för specialistsjukvården - asylsökande

Fakturaunderlag för specialistsjukvården - asylsökande

Fakturaunderlag för specialistsjukvården - asylsökande

Underlaget gäller sjukvård för asylsökande.