Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Enligt Lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd, har landstingen skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård samt tandvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd. Lagen gäller från och med den 1 juli 2013.

Lagen innebär att landstingen ska erbjuda vuxna personer som vistas i landet utan tillstånd samma subventionerade hälso- och sjukvård som vuxna asylsökande, det vill säga vård som inte kan anstå inklusive tandvård, mödrahälsovård, preventivmedelsrådgivning, vård vid abort samt en hälsoundersökning.

Barn som vistas i landet utan tillstånd har rätt till samma vård som bosatta och asylsökande barn, det vill säga subventionerad fullständig hälso- och sjukvård inklusive regelbunden tandvård. Hälsoundersökningen och vård som sker med stöd av smittskyddslagen ska vara avgiftsfri.

Vilken vård som inte kan anstå (se länk nedan) för en patient får i det enskilda fallet avgöras av behandlande läkare eller annan vårdansvarig personal. Avgifterna som för denna grupp är detsamma som för asylsökande.

Begrepp och definitioner

Begreppet vård som inte kan anstå är en utvidgning av den vård som definieras som omedelbar. Bedömning avgörs i det enskilda fallet av behandlande läkare eller annan vårdansvarig personal.

Landstinget ska alltid utgå från att en person som söker hälso- och sjukvård har nödvändiga tillstånd att vistas här. Regelverket berör inte asylsökande eller personer från EU/EES-land.

Ladda ned en kortversion av handboken:

Film - Vård för papperslösa

I samarbete med Röda Korset har SKL - Uppdrag psykisk hälsa tagit fram en kort film som ger konkret vägledning för alla som möter målgruppen tillståndslösa.
Sandra Dolietis, leg. sjuksköterska vid Röda Korsets vårdförmedling i Stockholm, berättar i filmen om rättigheter till vård och hur man tolkar begreppet vård som inte kan anstå.

Informationsmaterial: