Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Personer utan tillstånd har rätt att få subventionerad vård till samma patientavgift som asylsökande.

Andra vårdrelaterade tjänster såsom sjukresor, hjälpmedel, läkemedel och tolk ska också erbjudas i samband med subventionerad vård. I vissa fall ges också tandvård.

Den vård som ges ska vara landstingsfinansierad och kan bedrivas i landstingets regi eller av privata aktörer. En person som saknar tillstånd har däremot inte möjlighet att få subventionerad vård av vårdgivare som arbetar enligt Lag om läkarvårdsersättning, LOL, (1993:1651) eller Lag om ersättning för fysioterapi, LOF, (1993:1652).

Vilken vård personer utan tillstånd har rätt till är beroende av ålder. Landstinget ersätter inte vårdgivaren för vård som kan anstå om patienten är 18 år eller äldre.

Patient som är under 18 år

Personer utan tillstånd som är under 18 år har tillgång till subventionerad

 • fullständig hälso- och sjukvård
 • regelbunden fullständig tandvård
 • läkemedel.

Patient som är 18 år eller äldre

Personer utan tillstånd som fyllt 18 år har tillgång till subventionerad

 • vård som inte kan anstå 
 • mödrahälsovård (inklusive förlossning)
 • vård vid abort
 • preventivmedelsrådgivning
 • läkemedel som receptförskrivs i samband med hälso- och sjukvård
 • hälsoundersökning
 • tandvård som inte kan vänta
 • vård enligt smittskyddslagen.

Tandvård

Tillgången till subventionerad tandvård varierar bland annat beroende på personens ålder.

Barn och ungdom som inte fyller 18 år har rätt till regelbunden fullständig tandvård, avgiftsfritt. Vuxen, person som fyllt 18 år, har rätt till tandvård som inte kan anstå. Avgiften är 50 kr per besök.

Mer information

Frågor som berör rätten till tandvård för personer som saknar tillstånd besvaras av folktandvården eller distriktstandvården.

Tolk

Patienter som saknar tillstånd har rätt till tolk på samma villkor som andra personer som behöver hjälp med kommunikationen med vårdgivare.

Tolktjänster

Om regler och rutiner för hur tolktjänster används, bokning av tolk i talade språk och teckenspråkstolk inom hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting

Läkemedel/Förskrivning

Vid förskrivning av läkemedel till en person som saknar tillstånd gäller särskilda regler för vem som har rätt till subventionerade läkemedel samt praktiska rutiner för förskrivning av läkemedel.

Kontakt

Har du frågor om förskrivning av läkemedel till personer utan tillstånd, kontakta:

Läkemedelsenheten

Mer information om receptförskrivning till tillståndslösa och asylsökande finns under länken Läkemedelsförskrivning i Stockholms läns landsting.

Hjälpmedel

I samband med subventionerad hälso- och sjukvård kan patienter utan tillstånd ha rätt till nödvändiga hjälpmedel. Hjälpmedel är alltid avgiftsfria för personer utan tillstånd.

I hjälpmedelsguiden beskrivs gällande regelverk samt kontaktvägar när det finns frågor om patientgruppen.

Sjukresor

I samband med subventionerad hälso- och sjukvård har patienten också rätt till sjukresor. Avgiften är den samma som asylsökande betalar, 40 kr per resa.

Beställning av sjukresor sker inte i sjukresesystemet. Du som vårdgivare kan kontakta Helpdesk 08-686 3170 för att fråga om hanteringen eller läsa i Sjukresehandboken för vårdgivare.

Sjukresors webbplats

Information om hur systemet används, behörighet, inloggningsuppgifter, regelverk för sjukresor och sjukresehandbok för vårdgivare.

Hälsoundersökning

Personer utan tillstånd ska erbjudas hälsoundersökning en gång under sin vistelse i Sverige. Hälsoundersökningen erbjuds enbart när en person inom den aktuella gruppen uppsöker vården. Syftet med hälsoundersökningen är att:

 • upptäcka ohälsa eller sjukdom
 • informera om hälso- och sjukvård i Stockholms län
 • ta prover enligt Smittskydd Stockholms rekommendationer.

Landstinget bedriver inte någon uppsökande verksamhet för gruppen. Hälsoundersökningen är avgiftsfri.

För att erhålla hälsoundersökningar hänvisas patienten till: