Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Enligt beslut av landstinget ska en patient inte behöva betala mer än 300 kronor per månad i patientavgifter för öppen sjukvård. Om denna summa överskrids ska en avbetalningsplan upprättas om patienten begär detta.

Avbetalningsplanen upprättas av vårdgivaren i samråd med patienten. Patienter som besöker landstingsdrivna eller sjukhusens mottagningar hänvisas till respektive patientkontor.

En rutin för hantering av ett sådant avbetalningsförfarande finns nu i RES.

Rutinen beskrivs närmare i manualen för RES.

Res

Fakturerings- och reskontrasystem för patient- och vårdavgifter till andra betalningsansvariga.

Ej anslutna till RES

Mottagningar som inte är anslutna till RES får själva administrera avbetalningsförfarandet. Det är inte tillåtet att ta ut faktureringsavgift eller andra extraavgifter av patienten för att täcka eventuella administrativa merkostnader.

Undantag

Detta gäller ej vårdgivare som har ersättning enligt "lagen om läkarvårdsersättning" 1993:1651 (nationella taxan).