Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Betalningsansvar barn och ungdomar under 18 år

När vård ges eller när barn under 18 år uteblir från ett avtalat besök ska eventuell avgift tas ut av patientens förmyndare.

När det finns flera förmyndare delar de avgiften. Det innebär att vårdgivaren kan rikta krav på betalning av hela beloppet mot vem som helst av förmyndarna.

Undantag

I vissa särskilda fall får avgiften tas ut av den underårige. Särskilda skäl kan till exempel vara om man kan anta att den underårige kommer att fara illa av att förmyndaren får veta att den underårige har bokat besök hos vårdgivare.

Faktura

Stockholms läns landsting har tagit fram riktlinjer du som vårdgivarna följer vid hanteringen av underårigas avgifter. För att markera att det är förmyndare som har betalningsansvaret ska aldrig någon faktura riktas mot barnet.

Av fakturan ska det tydligt framgå vem fakturan gäller och när besöket ska ha ägt rum. Information om vårdgivare ska också framgå av fakturan. Men det är viktigt att tänka på de undantag som nämns ovan.

Läs mer