Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Information om vårdgivarens ersättning i samband med vård av utomlänspatienter, det vill säga personer som är folkbokförda utanför Stockholms län.

Krav på remiss och betalningsförbindelse

För att en patients hemlandsting ska ersätta ett vårdlandsting förutsätts att eventuella remisskrav i patientens hemlandsting följs. I de fall ett landsting har remisskrav är det därför viktigt att vårdgivaren försäkrar sig om vilka regler som gäller.

För vård som kräver planerad intagning i vårdinrättning (sluten vård) krävs ett godkännande från patientens hemlandsting.

En uppdaterad lista på vilka landsting som har remisskrav för öppenvård hittar du under rubriken Landstingets krav på remiss i öppenvård på SKL:s webbplats. Se länk SKL -riksavtalet för utomlänsvård här nedan.

Riksavtalet för utomlänsvård

Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäller när en person får vård utanför sitt eget hemlandsting. Den senaste versionen av Riksavtalet och kontaktuppgifter inom respektive landsting hittar du på SKL:s webbplats.

Öppen vård

Primärvård, inklusive MVC och BVC

Vid fakturering till annat landsting används priser beslutade i samverkansnämnden Stockholm - Gotland, i den så kallade utomlänsprislistan.

Aktivitet Pris*
Läkarbesök 1 800 kr
Besök hos övrig hälso- och sjukvårdspersonal (vårdgivare med avtal)** 600 kr

*Priserna inkluderar ersättning för medicinsk service.

**För MVC dras 100 kr av för beställarens kostnader för medicinsk service.

Psykiatrisk öppen och sluten specialistvård

Landstingsdriven vård

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) fakturerar andra landsting för psykiatrisk vård.

Vuxenpsykiatri:

Norra Stockholms psykiatri, Psykiatri Södra Stockholm, Psykiatri Sydväst, Psykiatri Nordväst eller Psykiatricentrum Södertälje.

Rättspsykiatri:

Rättspsykiatri vård Stockholm

Barn- och ungdomspsykiatri:

BUP Stockholm

Beroendevård för vuxna och för unga:

Beroendecentrum Stockholm

Prislista beroendevård

Prislistan gäller för samtliga utomlänspatienter och utländska patienter vid besök hos samtliga vårdgivare samt inläggningar i Stockholm under 2017.

Privata vårdgivare som har vårdavtal med landstinget

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen fakturerar andra landsting för all utomlänsvård från privata vårdgivare.

Utomlänsprislistor för privat driven psykiatri

Prislistan gäller från 2017-04-01 och avser Barn- och ungdomspsykiatrisk vård, Beroendevård för vuxna, Tortyrskadevård för vuxna, Vuxenpsykiatrisk vård, Vård för hemlösa vid Pelarbacken samt Ätstörningsvård, alla åldrar.

Kontakt

Vid frågor om fakturering av utomlänsvård inom psykiatrisk öppen och slutenvård

Specialistvård

Landstingsdrivna vårdmottagningar och vårdgivare med vårdavtal

Prissättning sker enligt vårdavtal, lokal prislista (KVÅ/DRG).

Vårdgivare med ersättning enligt nationella taxan

För vårdgivare med ersättning enligt lag om läkarvårdsersättning eller lag om ersättning för fysioterapi sker prissättning enligt arvodet.

Priset i förteckning E i riksavtalet är inte tillämpligt.

Sluten vård

Prissättning sker enligt lokal prislista (DRG). Beslut om ersättningsnivå tas av samverkansnämnden Stockholm – Gotland, i utomlänsprislistan.

Undantag finns för privata vårdgivare som har vårdavtal med landstinget.

Medicinsk service

I de fall läkare i annat landsting remitterar en person bosatt i Stockholms län för medicinsk service gäller särskilda faktureringsrutiner.

Obstetriska ultraljud

Speciella regler gäller för privata vårdgivare som har avtal om obestetriska ultraljud. De ersätts med samma ersättningsnivåer som vårdavtalet.

Utomlänsprislistor

Läs mer